Revisionsrapporter 2016

De förtroendevalda revisorerna granskar kommunens verksamhet i styrelser och nämnder på uppdrag av kommunfullmäktige enligt en revisionsplan.

Granskningarna redovisas för kommunfullmäktige efter att de fastställts av de förtroendevalda revisorerna.