Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från 2019 finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. Vill du läsa äldre protokoll, kontakta kommunens kundcenter KomIn

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott, ett samhällsbyggnadsutskott, ett lärandeutskott och ett stöd- och omsorgsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Övriga utskott består av vardera 5 ledamöter.
Utskotten är främst berednings- och dialogorgan. 

Utskottens ansvarsområden

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha hand om, bereda och vara dialogorgan i ärenden som rör ekonomi, personal, näringslivsfrågor, ledningsfrågor, klimat- och miljöfrågor samt frågor som är samhällsövergripande eller som rör visionen.

Utöver ovanstående beslutar utskotten i ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Arbetsutskottets sammanträdesdatum år 2021

Samtliga sammanträdesdatum finns publicerade på sidan Kallelser och protokoll som du hittar på nedanstående länk;