Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från 2019 finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. Vill du läsa äldre protokoll, kontakta kommunens kundcenter KomIn

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott, ett samhällsbyggnadsutskott, ett lärandeutskott och ett stöd- och omsorgsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Övriga utskott består av vardera 5 ledamöter.
Utskotten är främst berednings- och dialogorgan. 

Utskottens ansvarsområden

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha hand om, bereda och vara dialogorgan i ärenden som rör ekonomi, personal, näringslivsfrågor, ledningsfrågor, klimat- och miljöfrågor samt frågor som är samhällsövergripande eller som rör visionen.
  • Lärandeutskottet ska bereda- och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till Sektor lärandes verksamhetsområde, frågor som rör skolan och kommunens fritids- och kulturverksamhet.
  • Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda- och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till Sektor samhällsbyggnads verksamhetsområde, samhällsbyggnadsfrågor.
  • Stöd- och omsorgsutskottet ska bereda- och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till Sektor stöd och omsorgs verksamhetsområde, kommunens olika omsorgsverksamheter.

Utöver ovanstående beslutar utskotten i ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Arbetsutskottets sammanträdesdatum år 2020

22 januari
29 januari
26 februari
8 april
20 maj
3 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
9 december