Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunstyrelsens lärandeutskott

Lärandeutskottet arbetar med frågor som rör förskolan, grundskolan, vuxenutbildning, social hållbarhet och kommunens fritids- och kulturverksamhet.

Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från 2019 finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. 

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott, ett samhällsbyggnadsutskott, ett lärandeutskott och ett stöd- och omsorgsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Övriga utskott består av vardera 5 ledamöter.
Utskotten är främst berednings- och dialogorgan. 

Utskottens ansvarsområden

  • Lärandeutskottet ska bereda- och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till Sektor lärandes verksamhetsområde, frågor som rör skolan och kommunens fritids- och kulturverksamhet.

Utöver ovanstående beslutar utskotten i ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Lärandeutskottets sammanträdesdatum år 2021

Samtliga sammanträdesdatum finns publicerade på sidan Kallelser och protokoll som du hittar på nedanstående länk;