Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

Stöd- och omsorgsutskottet arbetar med kommunens olika omsorgsverksamheter.

Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från och med ett år tillbaka i tiden finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. 

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott, ett samhällsbyggnadsutskott, ett lärandeutskott och ett stöd- och omsorgsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Övriga utskott består av vardera 5 ledamöter.
Utskotten är främst berednings- och dialogorgan. 

Utskottens ansvarsområden

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha hand om, bereda och vara dialogorgan i ärenden som rör ekonomi, personal, näringslivsfrågor, ledningsfrågor, klimat- och miljöfrågor samt frågor som är samhällsövergripande eller som rör visionen.
  • Lärandeutskottet ska bereda- och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till Sektor lärandes verksamhetsområde, frågor som rör skolan och kommunens fritids- och kulturverksamhet.
  • Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda- och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till Sektor samhällsbyggnads verksamhetsområde, samhällsbyggnadsfrågor.
  • Stöd- och omsorgsutskottet ska bereda- och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till Sektor stöd och omsorgs verksamhetsområde, kommunens olika omsorgsverksamheter.

Utöver ovanstående beslutar utskotten i ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Stöd- och omsorgsutskottets sammanträdesdatum år 2021

3 februari
10 mars
31 mars
5 maj
2 juni
18 augusti
8 september
29 september
20 oktober
1 december