Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

Stöd- och omsorgsutskottet arbetar med kommunens olika omsorgsverksamheter.

Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från och med ett år tillbaka i tiden finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. 

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott, ett samhällsbyggnadsutskott, ett lärandeutskott och ett stöd- och omsorgsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Övriga utskott består av vardera 5 ledamöter.
Utskotten är främst berednings- och dialogorgan. 

Utskottens ansvarsområden

  • Stöd- och omsorgsutskottet ska bereda- och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till Sektor stöd och omsorgs verksamhetsområde, kommunens olika omsorgsverksamheter.

Utöver ovanstående beslutar utskotten i ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Stöd- och omsorgsutskottets sammanträdesdatum år 2021

Samtliga sammanträdesdatum finns publicerade på sidan Kallelser och protokoll som du hittar på nedanstående länk;