Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rådgivande organ

De kommunala politiska samråden är rådgivande organ. Syftet är att förbättra förutsättningarna för civilsamhällets föreningar och organisationer att tycka till och lämna synpunkter och för Lerums kommuns företrädare att ha en tät och nära kontakt genom invånardialoger.

Politiska samråd i Lerums Kommun

  • Samråd Funktionshindersfrågor
  • Samråd Pensionärsföreningar
  • Samråd Kulturföreningar
  • HBTQ Samråd
  • Integrationssamråd
  • Näringslivssamråd
  • Samråd Fritid och idrottsfrågor

Det är politiker som ansvarar över form och innehåll samt vilka som bjuds in till respektive samråd. Tjänstemän hjälper till med underlag och idéer kring vissa upplägg samt bistår med sekreterarstöd eller processtöd.

Samrådsmöten mellan kommunens företrädare och dessa frivilligorganisationer är en viktig del av medborgardialogen. Bland dessa organisationer finns två som månar om pensionärers och funktionshindrades intressen, ett som bevakar HBTQ-personers frågor, ett som bevakar integrationsfrågor, ett kultursamråd och ett samråd om fritid/idrottsfrågor.

Inom råden sker ömsesidig information och samråd mellan företrädare för organisationerna/föreningarna/aktörer å ena sidan och kommunens kommunalråd å andra sidan i frågor som berör målgruppen.

Kommunala samråd ska ges möjlighet för målgruppen att få yttra sig, framföra synpunkter och förslag till kommunalråd. Förslagen tas om hand på olika sätt inom både förvaltning och politik eller genomförs av rådens deltagare själva.

Lerums kommun samarbetar även med myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.