Revisionen

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges organ för prövning och granskning av förtroendevalda som har verkställande och beredande uppdrag i kommunen.

Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Lerums kommuns styrelse, utskott, nämnder, och beredningar genomför sina uppgifter.

De kommunala bolagen respektive stiftelserna har särskilt valda revisorer.

Varje år granskar revisorerna all verksamhet i kommunen, i kommunala bolag och i stiftelser. Revisionen prövar om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Revisionen väljs i likhet med övriga förtroendevalda för en mandatperiod på fyra år. Däremot tjänstgör den avgående revisionen fram till tidpunkten då kommunfullmäktige beslutar om Lerums kommuns bokslut och årsredovisning. Det innebär att den avgående och den nytillträdda revisionen går om lott det första kvartalet i början av ny mandatperiod.

Ledamöter

 

Porträtt av Kai BengtssonKai Bengtsson (M), ordförande
Box 45
448 21  FLODA
Telefon 0302-317 39

 

 

Kent Lundén  (S), vice ordförande                         
Snipåsvägen 22                                                       
448 50 Tollered                                                                                 
Mobil:  070-6879480

Inga Lill Schwartz (C)
Nyebrostigen 32
443 30  LERUM 

Eva Stigsdotter (MP)
Tolsjöhultsvägen 29
443 71  LERUM
                                                                                      
Karin Poulsen    (L)                                                     
Wennerstens backe 8                                          
443 38 Lerum                                                          
Mobil:  070-6501213 

Revisorer i kommunens bolag

Lerums kommun är delägare i Lerum Energi AB, Lerum Fjärrvärme AB och Lerum Elhandel AB. Av den anledningen tillsätts politiska revisorer som granskar verksamheten.

Revisorer Lerum Energi AB

Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 § 1 st i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Kai Bengtsson (M) och Elsi-Brith Jodal (S). Ersättare: Vakant (M) och Eva Stigsdotter (MP)

Revisorer Lerum Fjärrvärme AB

Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 § 1 st i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Kai Bengtsson (M) och Elsi-Brith Jodal (S). Ersättare: Vakant (M) och Eva Stigsdotter (MP)

Revisorer i stiftelser med mera

  • KB Hedehem: Kai Bengtsson (M), Elsi-Brith Jodal (S)
  • Sociala samfonden: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Skolstyrelsens samfond: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Kulturfonden: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Bröderna Anderssons donationsfond: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Stiftelsen J T Bergs minne: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Lerums tennisklubb: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare
  • Aspenäs Villastad: Kai Bengtsson (M) ordinarie, Elsi-Brith Jodal (S) ersättare