Revisionens protokoll

Här hittar du Lerums kommunala revisions protokoll från det senaste året.

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Det är de förtroendevaldas ansvar som granskas, bedöms och prövas. 

Klicka på dokumenten under rubriken Ladda hem. Protokollen är namngivna efter datum.