Befolkning

40 692 personer bor i Lerums kommun. (SCB 31 december 2016)

Röda trähus med vit karm opch grönt omkringFoto av: Ingrid Olofsson.

Läs mer i informationsbladen Kommunfakta här nedan.

På Statistiska centralbyråns webbplats kan du söka mer befolkningsstatistik om Lerum och Sverige.