Befolkning

42 137 personer bor i Lerums kommun. (SCB 31 december 2018)

Läs mer i informationsbladen Kommunfakta här nedan.

På Statistiska centralbyråns webbplats kan du söka mer befolkningsstatistik om Lerum och Sverige.