Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Omvärldsbevakning

Varje år tas en omvärldsrapport fram som syftar till att ge kommunens politiska ledning och förvaltning underlag för analyser, prioriteringar och ställningstaganden avseende kommunens framtida utveckling. Ambitionen är att omvärldsrapporten ska ingå som en integrerad del i kommunens budget- och styrprocess och präglas av långsiktighet.

Förutom arbetet med den årliga omvärldsrapporten omvärldsspanar kommunen kontinuerligt, både generellt och med specifik koppling till olika verksamheter. Omvärldsspaningen kan bland annat följas via twitterkontot https://twitter.com/omvarldlerum och på omvärldsbloggen http://omvarldlerum.wordpress.com/.

Ett samlat och systematiskt arbete med att bevaka och analysera omvärlden kan bidra till:

  • att skapa en helhetssyn på det kommunala uppdraget och påverka de strategiska valen
  • att ge bredare beslutsunderlag och bidra till en mer långsiktig hushållning
  • att öka utrymme för dialog på olika nivåer
  • att öka handlingsberedskap och framförhållning
  • att ge samlad ökad kunskap om villkor för och sammanhang i framtiden