Kvalitetskontroll och utveckling

Lerums kommun jobbar ständigt på att förbättra sin verksamhet. En del av detta förbättringsarbete är att genomföra mätningar och jämförelser.

Vi har på dessa sidor samlat kvalitetsmätningar från förskola, grundskola, gymnasium, hemvård, äldreomsorg samt medborgarundersökningar. Du hittar information om respektive verksamhet i menyn till vänster.