Lerum bäst i landet på att svara

Lerum står sig bra i jämförelse med andra kommuner i landet, och är till och med bäst av alla när det gäller invånarnas möjlighet att få direkt svar på enkla frågor via mail.

 

Om undersökningen

Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet genomförs årligen och bygger på undersökningar, enkäter och statistik. Den innehåller ett antal områden där 260 av 290 av landets kommuner undersöks och jämförs med varandra. Syftet är att de kommuner som får bra resultat inom respektive område ska inspirera andra och dela med sig av sina arbetsmetoder. Samtidigt ska undersökningen ge invånarna information om kommunen inom viktiga områden. Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och landsting.

Resultatet i sammanfattning

I rapporten finns de fullständiga frågorna och förklaring till dem, och du kan jämföra kommuner med varandra.