Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens kvalitet i korthet

Lerums kommun deltar i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Det är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Undersökningen ger en överblick av kommunen som är intressant för invånare, politiker och tjänstemän och ska vara en hjälp att styra mot mål och resultat. Genom att jämföra resultat mot utmanas kommunerna och kan lära av varandra. KKiK startade 2006 och Lerum deltagit sedan 2015.

KKiK tar fram resultat inom tre viktiga områden

Undersökningen sammanställer cirka 40 nyckeltal för att redovisa kommunens prestationer inom tre områden.

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna.