Kvalitetsmätningar

Kvalitetsmätning av kommunens äldreomsorg genomförs årligen. Socialstyrelsen har tagit fram en äldreguide, där kommunernas äldreomsorg presenteras och kan jämföras utifrån ett antal kriterier. Den nationella brukarundersökningen och öppna jämförelser presenteras också.

Läs mer om mätningarna genom att klicka på länken nedan.

Jämförelser av äldreomsorg

Nedan kan du ladda hem resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning 2017 för de olika hemtjänstdistrikten och särskilda boenden.