Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Medborgarundersökning

Nu är årets medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån avslutad. Enkäten skickades till slumpmässigt utvalda invånare som fram till 3 november fick möjlighet att tycka till om hur det är att leva i vår kommun.

Nu har resultatet för Medborgarundersökningen kommit och det visar bland annat på att Lerumsborna är nöjda med Lerum som en plats att bo och leva på.

Lerum har deltagit i Medborgarundersökningen sedan 2007 och enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda personer i åldern 18-84 år. I år deltog 135 kommuner. Svarsfrekvensen för Lerum var 44 procent vilket är något över riksgenomsnittet.

I Medborgarundersökningen ställs frågor inom tre områden:

  • Nöjd-Region-Index, NRI, där man mäter hur bra medborgarna tycker det är att leva och bo i sin kommun.
  • Nöjd-Medborgar-Index, NMI, där man sätter betyg på kommunens verksamheter.
  • Nöjd-Inflytande-Index, NII, där man får svara på frågor om möjlighet till inflytande och påverkan och hur bra kommunens information fungerar.

Mest nöjda är invånarna med Lerum som en plats att bo och leva på, därefter kommer kommunens verksamheter och sist upplevt inflytande och påverkan.

I jämförelse med andra deltagande kommuner är Lerumsborna mer nöjda med sin kommun som boendeplats.

Många kan rekommendera Lerum som en boendeplats

Indexet för att rekommendera Lerum som en boendekommun låg på 71 och 54 procent av de svarande uppger att de starkt kan kommendera vänner och bekanta att flytta till Lerum.

När det kommer till kommunens verksamheter är Lerumsborna mest nöjda med räddningstjänsten, vatten och avlopp, förskolan, gymnasieskolan och biblioteksverksamheten. Gymnasieskolan i Lerum får också avsevärt högre betyg jämfört med andra kommuner.

Bostäder och inflytande får lägre betyg

Lägre betyg får frågor om bostäder och inflytande och påverkan även fast de ligger på samma nivå som resultatet för samtliga kommuner. Medborgarna mindre nöjda med utbudet av olika typer av boendeformer medan man ger högre betyg till hur trivsam bebyggelsen är. När det kommer till inflytande och påverkan är medborgarna minst nöjda med möjligheten att påverka kommunens verksamheter och politiska beslut.