Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tyck till om kommunens webbplats

Lerums kommuns webbplats är kommunens centrala kommunikationskanal. Det är viktigt för oss att den fungerar så optimalt som möjligt. Därför är vi angelägna om just din åsikt som invånare, företagare eller besökare i Lerums kommun.

Ta dig gärna tre minuter och svara på enkäten - din insats är mycket värd för oss som vill fortsätta att utveckla lerum.se

Enkät om lerum.se

1. Hur ofta besöker du lerum.se?
2. Använder du mest dator eller mobil/surfplatta när du besöker lerum.se
3. Vilket är ditt allmänna intryck av lerum.se?
4. Vad tycker du är bra med lerum.se?
5. Vad tycker du är mindre bra med lerum.se idag?
6. Vad saknar du på lerum.se?
7. I vilken utsträckning gäller följande påståenden. Lerum.se innehåller den information jag söker.
8. Strukturen gör det lätt att hitta på lerum.se
9. Det är lätt att förstå informationen på lerum.se
10. Det finns e-tjänster för det jag behöver, exempelvis ansökningar och beställningar.
11. Det är enkelt att använda e-tjänsterna på lerum.se
12. Det är enkelt att hitta information om aktiviteter och vad som händer i Lerums kommun.
13. På lerum.se finns tydliga kontaktuppgifter till kommunen.
14. Hittade du den information du sökte vid ditt förra besök?
15. Använder du sökrutan för att hitta information på lerum.se?
16. Vilket innehåll söker du på lerum.se idag (du kan välja flera alternativ)?
17. Vilken information anser du är viktigast på en kommunal webbplats (du kan välja fler alternativ)?
19. Är du anställd av kommunen?
20. Är du företagare eller representant för ett företag?
21. Passar några av följande påståenden in på dig (du kan välja flera alternativ)?