Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Miljöenhetens kundenkät för privatpersoner

Den här enkäten är för privatpersoner som den senaste tiden haft något att göra med kommunens miljöenhet.

Vi önskar att du ger dig tid och svara på nedstående frågor - dina svar betyder mycket för oss på miljöenheten för att utveckla vår service och rättssäkerhet.

Svara på frågorna 2-5 genom att markera den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. Siffran 10 motsvarar ett högt värde och siffran 1 motsvarar ett lågt värde.

Tack på förhand!