Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Webbenkät framtidens boende för äldre

Enkäten är avslutad och kommunens beredning återkommer när de gått igenom underlagen. Stort tack till alla som medverkat, det betyder mycket för de ståndpunkter beredningen tar.

Vi ber därför alla invånare över 55 år att fylla i nedanstående enkät. Enkäten är helt anonym och kommer enbart att användas för att ge en bild av vilken typ av boende som kommunen behöver diskutera och planera för.

Det är framförallt boendeformerna seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende/vård- och omsorgsboende som beredningen är intresserad av att veta önskemålen om. Nedan finns en kortfattad förklaring av vad boendeformerna innebär:

Seniorboende

Seniorbostäder är vanliga, moderna, lägenheter som är avsedda för personer över en viss ålder, tex 55+ eller 65+. Det finns inget krav på anpassning av bostäderna men lägenheterna brukar ändå ofta vara utformade utifrån äldres behov av tillgänglighet. Seniorbostäder kan ha formen av både hyresrätter och bostadsrätter.

Trygghetsboende

Trygghetsbostäder är vanliga lägenheter, som är avsedda för äldre som är för friska för äldreboende, men som önskar tillgång till större gemenskap och trygghet, än vad som brukar erbjudas i vanliga hyres- och bostadsrättshus. Lägenheterna i ett trygghetsboende är utformade utifrån äldres behov av tillgänglighet och det finns tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och social samvaro. Det finns också en boendevärd/värdinna som dagligen, under vissa angivna tider, kan hjälpa och stödja de boende. Trygghetsbostäder kan ha formen av både hyresrätter och bostadsrätter. Åldersgränsen är oftast 70 år.

Särskilt boende/Vård- och omsorgsboende (äldreboende)

Äldreboende är en typ av särskilt boende för den som inte klarar sig själv utan behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt. På äldreboendet finns personal dygnet runt. Boendet består av en mindre lägenhet med larm för att kunna tillkalla hjälp under vilken tid som helst på dygnet. Äldreboende kräver biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos kommunen.

Vi vill ha ditt svar senast den 30 maj 2021.

Eventuella frågor besvaras av Viktoria Esko, beredningsstöd, telefon 0302-52 15 57.

Kön:
Min ålder är:
Just nu bor jag i:
Önskemål om att flytta:
Önskemål om att flytta till annan kommun.
Önskat boende:
Bostaden ska helst vara:
Övriga önskemål (möjlighet till flerval):
Närhet till (möjlighet till flerval):