Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Det här är vårt erbjudande

Som anställd i Lerums kommun erbjuds du bland annat:

Friskvårdsbidrag

Alla medarbetare i Lerums kommun med en sammanhängande anställningstid om minst tre månader erbjuds ett friskvårdsbidrag motsvarande 1 500 kr per år. Skatteverkets regler styr vad bidraget kan användas till. Lerums kommun har avtal med Min friskvård AB dit leverantörer av olika friskvårdsaktiviteter kan ansluta sig. Läs mer och se exempel på aktiviteter på deras hemsida www.minfriskvard.se

Påverka din arbetstid

Kommunen har alternativa arbetstidsmodeller vilket ger dig som anställd möjlighet att kunna påverka och ta ansvar över den egna arbetstiden. Exempel på arbetstidsmodeller är:

  • Flexibel arbetstid
  • Individuell schemaläggning utifrån verksamhetens och individens behov
  • Årsarbetstid
  • Distansarbete

Ledighet på din 50-årsdag

Anställda, med en sammanhängande anställning på minst 3 månader, erbjuds ledighet med lön på sin 50-årsdag om den infaller på en arbetsdag.

25-års uppvaktning

Varje år uppvaktas medarbetare som varit anställda i Lerums kommun i 25 år med gratifikationsmiddag samt gåva.

Semester

En del av arbetslivet handlar om att vara ledig. Enligt kollektivavtalet sammanfaller semesteråret och intjänandeåret. Detta innebär att du som nyanställd har rätt till betald semester redan under ditt första år som anställd i Lerums kommun.

  • Till och med det år du fyller 39 år -  25 semesterdagar
  • Från och med det år du fyller 40 år - 31 semesterdagar 
  • Från och med det år du fyller 50 år - 32 semesterdagar

Semesterväxling

Lerums kommun har ett lokalt kollektivavtal med de flesta av våra fackliga organisationer som gör det möjligt att växla semesterdagstillägget mot ledig tid. Genom att växla semesterdagstillägg från ersättning i kronor till ersättning i tid erhåller arbetstagare med full intjänad årssemester fem extra lediga dagar fram till och med det kalenderår de fyller 39 år, samt sex lediga dagar från och med det kalenderår de fyller 40 år.   Internt och externt lärande Kompetensutveckling är ett viktigt instrument för en lärande och utvecklande organisation och medarbetare, varför alla anställda i Lerums kommun i nära samarbete med sin ledare erbjuds planerad intern och extern kompetensutveckling.   Föräldraledighet är en merit Att vara föräldraledig är en självklarhet och ses som kompetensutveckling, varför vi till exempel vid anställning räknar föräldraledighet som en merit. Under anställning i Lerums kommun ska de som önskar ta ut föräldraledighet aktivt stödjas såväl inför planering av ledigheten som under densamma.

Frukt och kaffe

Färsk frukt och kaffe eller te erbjuds alla anställda varje dag.

Terminalglasögon och hörselskydd

Om du arbetar vid datorn kan du ha rätt till terminalglasögon och om du i ditt arbete utsätts för en viss nivå av buller erbjuds du hörselkontroll och i vissa fall hörselskydd. Personalvårdsprogram Alla medarbetare i Lerums kommun har möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få rådgivning i olika frågor rörande till exempel ekonomiska, juridiska, sociala problem samt krisstöd.

Företagshälsovård

Som medarbetare i Lerums kommun omfattas du av företagshälsovård via Previa. Hos Previa arbetar bland annat läkare, psykolog, beteendevetare, sjuksköterska och ergonom. Företagshälsovården används både i rehabiliterande syfte, men också hälsofrämjande och förebyggande för att undvika skada eller sjukdom.

Försäkring via jobbet

Som medarbetare i Lerums kommun omfattas du av kollektivavtalade försäkringar vid arbetsskada, sjukdom eller dödsfall. Dessa avtalsförsäkringar är en anställningsförmån som kompletterar Försäkringskassans ersättningar exempelvis vid sjukdom.

Pension

Lerums kommun avsätter tjänstepension för anställda med en årlig avsättning motsvarande 4,5 % av bruttolönen. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp görs avsättning om 30 %, alternativt tillämpas förmånsbestämd ålderspension, beroende på pensionsavtal.

Löneväxling

Från februari 2017 har medarbetare i Lerums kommun möjlighet att löneväxla. Löneväxling innebär att medarbetaren avstår en del av sin bruttolön till förmån för en extra pensionsförsäkring. Erbjudandet riktar sig främst mot de som har en lön överstigande 8.07 inkomstbasbelopp (för 2018 innebär det en månadslön på 42 031:- efter att löneväxling skett). Understiger lönen den gränsen kan till exempel allmän pension och andra förmåner från Försäkringskassan försämras.