Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du som invånare i Lerums kommun påverka politiken. Här får du reda på hur det går till.

Du som bor i Lerums kommun kan lämna egna förslag - så kallade medborgarförslag - som politiken sedan beslutar om. Genom medborgarförslag kan du påverka politiken i frågor som är viktiga för dig. Ett medborgarförslag är ett förslag på en förändring inom kommunens verksamheter och ett sätt för dig att påverka och förbättra.

I ett medborgarförslag ger du ett konkret förslag på någonting som du vill förändra inom  de områden som kommunen ansvarar för. Det kan exempelvis handla om en förändring du vill ska genomföras inom skola, äldreomsorg eller utemiljöer. Om du har förslag inom flera olika ämnen, skriv i så fall varje förslag på ett eget formulär.

Klicka här för att läsa mer om hur ett medborgarförslag tas om hand i Lerums kommun.