Aktuella medborgarförslag

Här kan du läsa om de medborgarförslag som kommit till kommunen. Det finns en kort beskrivning vad de handlar om och vad som händer med förslagen just nu.

Medborgarförslag om att bygga ett "MiniAllum" med P-hus i Hulan

Den som lämnat förslaget vill att kommunen ska bjuda in fastighetsbolag att bygga ett litet köpcentrum med smarta moderna lösningar för snabb in och utflytt med flexibla butiksytor. Förslagslämnaren vill att köpcentret ska erbjuda mobilteknologiska lösningar för kunderna.  Affärscentrumet kan också innehålla minilägenheter och restaurang med slowfoodmat.

Förslaget lämnades in den 23 april och kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 28 maj 2015. Då tar fullmäktige beslut om vem som ska utreda frågan.

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du ladda ner det genom att klicka här.

Medborgarförslag om platser för husbilar mittemot Aludden vid sjön Aspen

Den som lämnat förslaget vill att kommunen ska göra iordning parkeringen mittemot Aludden så att det går att ställa sig där med husbil. För att det ska bli en ställplats för husbil vill den som lämnat förslaget att det ska finnas toaletter och tillgång till el.

Förslaget lämnades in den 30 januari och kommer att tas upp på kommunfullmäktigemötet den 26 mars. Då tar fullmäktige beslut om vem som ska utreda frågan. 

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du ladda ner det genom att klicka här.

Medborgarförslag om skyltar vid kommunens gränser

Förslaget innebär att kommunen ska sätta upp skyltar som välkomnar till Lerums kommun vid kommungränsen, förslaget gäller vid  de större väggarna. Vid skyltarna ska det även finnas plats att annonsera om evenemang som är i kommunen. 

Förslaget lämnades in den 30 januari och kommer att tas upp på kommunfullmäktigemötet den 26 mars. Då tar fullmäktige beslut om vem som ska utreda frågan. 

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du ladda ner det genom att klicka här.

Medborgarförslag om ishallens öppettider

Förslaget är att ishallen i Stenkullen ska vara mer öppen för allmänheten i större utsträckning. 

Medborgarförslaget lämnades in den 27 februari och kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte den 26 mars. Då tar kommunfullmäktige beslut om vem som ska utreda förslaget.

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du ladda ner det genom att klicka här.

Medborgarförslag om att ändra på rivningslovsprocessen

Förslaget handlar om att kommunen ska undersöka möjligheten att ändra på rivningslovsprocessen genom att införa exempelvis öppet samråd i rivningsärenden.

Medborgarförslaget inkom den 2 mars och kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte den 26 mars. Då tar kommunfullmäktige beslut om vem som ska utreda förslaget.

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du ladda ner det genom att klicka här.  

Medborgarförslag om att lista värdefulla byggnader i kommunen

Förslaget handlar att kommunen ska tillsätta en utredning med syftet att ta fram en lista på byggnader och områden som inte redan är skyddade på olika sätt men som är viktiga av historiska och arkitektoniska skäl.

Medborgarförslaget inkom den 2 mars och kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte den 26 mars. Då tar kommunfullmäktige beslut om vem som ska utreda förslaget.

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du ladda ner det genom att klicka här.

Medborgarförslag om ny ridanläggning till Nääs Ryttarförening

Förslaget handlar om att kommunen ska utreda möjligheten att bygga en kommunalt ägd ridanläggning för att möjliggöra för Nääs Ryttarförening att finnas kvar som förening.

Medborgarförslaget inkom den 23 mars och kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte den 26 mars. Då tar kommunfullmäktige beslut om vem som ska utreda förslaget.

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du ladda ner det genom att klicka här.

Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen

Förslaget handlar om att kommunen ska ställa krav på att de mejeriprodukter som köps in ska komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och har tillgång till utevistelse.

Medborgarförslaget inkom den 23 mars och kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte den 26 mars. Då tar kommunfullmäktige beslut om vem som ska utreda förslaget.

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du ladda ner det genom att klicka här.