Hur går det till?

Här kan du läsa mer om hur det går till när du skickar in ditt medborgarförslag.

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller två personer. För att inte glömma någon information som behövs är det enklast att använda sig av blanketten för medborgarförslag, som finns att ladda ner längst ner på denna sida. Föreningar, företag och andra organisationer kan inte lämna in medborgarförslag.

Ett medborgarförslag får bara handla om en sak. Har du flera förslag är det bättre att skicka flera medborgarförslag.

Du behöver skicka eller lämna in ditt underskrivna medborgarförslag till kommunens medborgarkontor, KomIn. Du kan också lämna det till kommunfullmäktiges ordförande i samband med ett fullmäktigemöte. Känner du dig osäker på hur du ska göra med ditt medborgarförslag kan du alltid kontakta KomIn. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild eller personärende.

Medborgarförslag ska behandlas och utredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget kom till kommunfullmäktige. Medborgarförslagen behandlas med hög prioritet.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte är färdigutredda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

När ett medborgarförslag utretts färdigt tas det upp för beslut i kommunfullmäktige. Om du vill veta om ditt medborgarförslag kommer behandlas så kolla i kallelsen inför mötet. Alla kallelser publicerade här på hemsidan två veckor innan sammanträdet. 

Du kan skicka in ditt medborgarförslag via kommunens e-tjänst.
Klicka här för att komma till e-tjänsten.
Du kan också skicka ditt medborgarförslag i ett frankerat kuvert till:

Medborgarförslag
Lerums kommun
Sektor infrasupport
443 80 Lerum