Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag−torsdag 8−18.
Fredag 8−16.

Öppet även under lunchen.

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb
 1. EU-utmärkelse

  Publiceringsdatum: 2021-04-16 Lerums kommun är en del av EU-utmärkelsen “Europeisk entreprenörsregion 2020”. Det prestigefulla priset delades tidigare ut i Bryssel till Business Region Göteborg för arbetet med att främja företagande och entreprenörskap. Lerum är med och delar på priset tillsammans med tolv andra kommuner i Göteborgsregionen. Nu finns utmärkelsen att se kommunhuset några veckor…

 2. vy över Södra Långvägen Foto av: Lerums kommun

  Arbete på Södra Långvägen i Lerum

  Publiceringsdatum: 2021-04-16 På måndag startar ett arbete med att byta ut dagvattenbrunnar längs Södra Långvägen i Lerum. Det är en förberedande åtgärd som behöver göras inför kommande ledningsarbeten och asfaltering av vägen. Brunnsarbetet beräknas pågå under cirka två veckor och viss störning i trafiken kan väntas.

 3. Undervisningen på gymnasiet fram till 2 maj

  Publiceringsdatum: 2021-04-15 Från och med 19 april och två veckor framåt har årskurs 3 skolförlagd utbildning. Vecka 16 har även årskurs 2 undervisning i skolan och vecka 17 har årskurs 1 skolförlagd undervisning.

 4. Gemensamt klimatlöfte för en hållbar framtid

  Publiceringsdatum: 2021-04-15 Kommunerna i Västra Götaland har antagit ett antal klimatlöften. Tillsammans kan det bidra till att minska utsläpp av koldioxid i en storleksordning som motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år. Lerums kommun har antagit fem löften och vi är stolta över att vi är med och bidrar till…

 5. Är du intresserad av att arbeta extra?

  Publiceringsdatum: 2021-04-13 Kan du tänka dig att vara ledsagare eller avlösare åt personer med funktionsvariationer? Då ska du ta kontakt med oss! Ledsagarservice och avlösarservice är två insatser som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ledsagarservice innebär att vara ett personligt stöd för att den enskilde ska kunna besöka vänner, delta i…

 6. Sopmaskin Foto av: Lerums kommun

  Vårsopning

  Publiceringsdatum: 2021-04-07 I slutet av påsklovsveckan börjar vi sopa upp vintergruset på kommunens torg, gator, cykelvägar och trottoarer. Vi arbetar parallellt på flera platser i kommunen samtidigt. Senast den 15 maj ska allt grus vara borta. En del sopning kan komma att göras nattetid, vilket kan upplevas störande. Det gör vi för att komma åt att sopa överallt. Vädret kan fortfarande ställa…

 7. Att tänka på när du tar emot jordmassor

  Publiceringsdatum: 2021-04-06 Att återanvända massor för exempelvis fylla ut sin tomt sparar transporter och miljön men var noggrann med vilka massor du använder. En del massor kan komma från områden som kan vara förorenade eller innehålla invasiva arter som inte får spridas. Det är du som tar emot massorna som är skyldig att dubbelkolla massornas ursprung. Be därför alltid lämnaren av massorna…

 8. Vad händer på fullmäktigemötet 15 april

  Publiceringsdatum: 2021-04-06 Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag den 15 april, i Dergårdsteatern klockan 15-22. Inget mingelfika inför detta möte. På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska…

 9. Välkommen att prata hälsa med politikerna i västra hälso- och sjukvårdsnämnden

  Publiceringsdatum: 2021-04-06 Regionens hälso- och sjukvårdspolitiker vi veta vad du tycker. Får du den hjälp du behöver för att ändra något i ditt sätt att leva? Får du den hjälp och information som du behöver för att ta de stegen? Välkommen till digitalt dialogmöte: 14 april klockan 18.30-20. Vid mötet får du i en mindre grupp prata med ledamöter från hälso- och sjukvårdsnämnden och med andra…

 10. Skylt om vägarbete Foto av: Lerums kommun

  Avstängt vid Floda kraftverk i veckan

  Publiceringsdatum: 2021-04-06 På grund av ett kranlyft av vattenturbinen i Floda kraftverk så kommer platsen utanför, av säkerhetsskäl, att spärras av och gående och cyklister hänvisas istället via bron mellan Jernbruket och Floda centrum. Vattenturbinen ska renoveras och lyftas tillbaka i höst.