Nyhetsarkiv

Medborgarkontoret KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

 • Medborgarkontoret KomIn

 • Telefon: 0302-52 20 00
 • Fax: 0302-52 11 18

Kommunhuset
Bagges Torg
Postadress: 443 80 Lerum

Öppet på KomIn
Måndag - torsdag 8-18
fredag 8 - 16.
Lunchöppet

 1. publik fullmkätige i Lerum Foto av: Lerums kommun

  Kommunfullmäktige ikväll på Dergårdsteatern

  Publiceringsdatum: 2016-09-29 Kommunfullmäktige startar klockan 18.00 torsdag 29 september. Sammanträdet inleds med att representanter från Jutabo och Hökerum berättar om hur de ser att området kring Konsumtomten och Tingshuset i Lerums centrum kan utvecklas. Dessutom finns ärenden om Västtrafikkort till alla ungdomar, bildandet av nytt kommunalt allmännyttigt bostadsbolag och arbetet med…

 2. Första spadtag Blå torget Foto av: Lina Cavallin

  Första spadtaget för Blå torget i Floda

  Publiceringsdatum: 2016-09-29 Nu har det första spadtaget tagits för byggnation av Blå torget i Floda. Barn från Timmeråsens mobila förskola var med och greppade den stora spaden tillsammans med kommunalråd, fastighetsägare och representanter från Floda BID. I den första etappen sker byggnationen på den idag redan hårdgjorda ytan mellan Säveån och vårdcentralens och folktandvårdens lokaler. Den…

 3. Bostadsfokus på kommunfullmäktige

  Publiceringsdatum: 2016-09-29 Kommunfullmäktige har flera bostadsfrågor på sitt bord på mötet ikväll, den 29 september. Om kommunen ska bilda ett allmännyttigt bostadsbolag är ett av ämnena på agendan. Ett annat är förslaget om bostadsförsörjningsprogram, som politikerna ska ta ställning till. Förslag på hur konsumtomten och området kring tingshuset kan utvecklas presenteras också för politikerna…

 4. Nu blir vi ännu bättre på att möta personer med demens

  Publiceringsdatum: 2016-09-28 Befolkningen i landet blir allt äldre, och fler drabbas av demenssjukdom. Nu har Sektor stöd och omsorg anslutit sig till det nationella kvalitetsregistret, BPSD-registret, och gör en utbildningsinsats bland medarbetare, för att möta invånarnas behov och höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Det nationella kvalitetsregistret, BPSD-registret, ger…

 5. Anhörigdagen 6 oktober

  Publiceringsdatum: 2016-09-26 Välkommen till Träffpunkten för anhöriga på nationella anhörigdagen. Anhörigstödet bjuder på tårta och så provar vi på Mindfull yoga.   Plats: Riddarstenshöjden 9 Lerum Tid: 13.00-16.00 (Mindfull yoga kl.14).     Varmt välkomna! För mer information kontakta anhörigstödet 0302-52 22 39, 0302-52 19 68.

 6. Jordnötter med skal. Foto av: Shutterstock

  Inget nötslarv på Lerums restauranger

  Publiceringsdatum: 2016-09-23 Restaurangerna i kommunen sköter sin hantering av jordnötter. Det står klart efter miljöenhetens årliga livsmedelsprovtagning. Miljöenheten har tagit prover på jordnötter och jordnötssås hos restauranger. Proverna har analyserats för ämnen som aflatoxiner, salmonella och bacillus cereus som kan förekomma i nötter som förorenats av jord, vatten eller…

 7. Byggnation av parkeringshus. Foto av: Åsa Thulin

  Nu växer parkeringshuset i centrala Lerum

  Publiceringsdatum: 2016-09-20 Nu växer parkeringshuset i snabb takt. Med det följer en del tunga transporter, från onsdag den 21 september. Lördag och söndag den 24 och 25 september pågår arbeten för kommande moment i byggnationen. Från och med måndag den 26 september, och cirka tolv veckor framåt, kommer flera tunga transporter om dagen med betongelement till parkeringshuset. Välj gärna en annan…

 8. Vattenavstängning i södra Gråbo

  Publiceringsdatum: 2016-09-19 På Brännetvägen, Hultvägen, Kälkvägen kommer Vattentillförseln att stängas av tillfälligt på grund av underhållsarbete på VA-ledningsnätet tisdag. Avstängning kommer att ske från klockan 8 till senast kl 16. Vid frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på telefon 0302-52 24 53 eller Magnus 0302-52 24 54.

 9. Nu är det dags att beställa radonmätning

  Publiceringsdatum: 2016-09-19 Beställning för långtidsmätning av radon i inomhusluft bör göras mellan den 1 oktober och den 31 januari. Det är för att en långtidsmätning ska hinnas med under mätsäsongen som pågår under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april. Cirka tre månader ska hylsorna sitta uppe i bostaden för att ge ett årsmedelvärde.

 10. Begränsad framkomlighet på Godhemsbacken

  Publiceringsdatum: 2016-09-19 Lerums kommuns VA-enhet kommer med start måndag 19 september att utföra underhållsarbete på VA-ledningsnätet och framkomlighet på Godhemsbacken kommer att bli begränsad. De boendes dricksvattenförsörjning kommer inte att påverkas. Vi frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på telefon 0302-52 24 53.