Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 1. Utskick avläsning vattenmätare Foto av: Lerums kommun

  VA-avläsning

  Publiceringsdatum: 2019-11-13 Kommunen har skickat ut ett brev om avläsning av vattenmätare. Tyvärr saknas kundnummer i utskicket. Det ska givetvis vara med. Om du inte hittar ditt kundnummer på en gammal faktura kan du invänta ett kommande utskick där kundnumret finns med. Under början av året tog VA-enheten över ansvaret för avläsning av vattenmätare. I samarbete med IData har alla abonnenter…

 2. tre gymnasieelever i samtal Foto av: Erik Winerö

  Öppet hus på Lerums gymnasium 21 november

  Publiceringsdatum: 2019-11-12 Nyfiken på Lerums Gymnasium? Besök oss på öppet hus eller testa hur det är att studera på Lerums Gymnasium under en helt vanlig skoldag.

 3. Musikvästen som får äldre att röra på sig

  Publiceringsdatum: 2019-11-11 Vem får inte lust att röra sig till musik? Nu har äldreomsorgen i Lerums kommun vidareutvecklat en musikväst som får äldre att vilja röra sig mer. Lerums kommuns äldreboenden Nya Sävegården, Ekebacken och Nya Lundbygården har efter sommaren varit med och hjälpt företaget Joyvest i utvecklingen av musikvästen, från prototyp till färdig produkt. - Via censorer i banden…

 4. Mpbil luftkvalitetsmätare vid Tingshuset i Lerum Foto av: Lerums kommun

  God luftkvalitet i Lerum

  Publiceringsdatum: 2019-11-11 Upprepade mätningar av luftkvaliteten i centrala Lerum förra året visar på låga halter av partiklar och kvävedioxid. Under två månader på våren och två månader på hösten 2018 har mätningar av kvävedioxid och partiklar (PM10) i utomhusluften skett vid en mobil mätvagn som stått uppställd vid Tingshuset i Lerum intill korsningen Adelstorpsvägen och Göteborgsvägen.

 5. Dergårdens hembygdspark Foto av: Ingrid Olofsson

  Lerums kommuns kulturpris

  Publiceringsdatum: 2019-11-11 Lerums kommun utser varje år en kulturpristagare som erkänsla för insatser för kulturlivet i kommunen. 2019 års kulturpristagare är Anita Borke, ordförande i Lerums Bygdegille. Motiveringen lyder: ”Anita Borke tilldelas Lerums kulturpris 2019 för sin mångåriga gärning i Lerums bygdegille. Med engagemang och kreativitet har hon, som ordförande, drivit föreningens…

 6. droppande vattenkran Foto av: pixabay.com

  Vattenavbrott i Norsesund natt mellan tisdag-onsdag

  Publiceringsdatum: 2019-11-08 Vattentillförseln till Norsesundsområdet kommer att stängas av tillfälligt eftersom Alingsås kommun kommer göra att underhållsarbete på sitt VA-ledningsnät i Ingared. Avstängning kommer att ske från tisdag kväll 12 november klockan 22 till onsdag 13 november klockan 7. Vid frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på VA-enheten i Lerums kommun på telefon 0302-52 24…

 7. storkök Foto av: pixabay.com

  Tar du över en verksamhet med livsmedelsproduktion?

  Publiceringsdatum: 2019-11-08 Vi vill påminna om att det är viktigt att den som startar ny eller tar över ansvaret för livsmedelshantering registrerar verksamheten till oss på miljöenheten innan ni startar. Efter 1 januari 2019 så är det lagstiftat om en sanktionsavgift om man glömmer lämna in registrering minst två veckor innan ni startar upp eller tar över en befintlig verksamhet. Det går…

 8. Personer i olika åldrar. Foto av: Lerums kommun

  Information om Plattform Lerum

  Publiceringsdatum: 2019-11-06 Välkommen till information och dialog kring kommunens nystartade enhet Plattform Lerum, torsdag 21 november klockan 17.30-19.30. Enheten är i full gång med att bygga upp lättillgängligt stöd till föräldrar med barn i alla åldrar. Enheten har också i uppdrag att arbeta förebyggande och uppsökande gentemot ungdomar i riskzon och fungera som en samordnande funktion…

 9. Kommunen om Flextrafiken

  Publiceringsdatum: 2019-11-06 Med anledning av kritik som riktas mot Flexlinjens bokningssystem har Lerums kommun följande kommentar. Flextrafiken är ett tillköp där kommunens invånare har högt ställda krav på leverans och att Västtrafik snarast måste lösa problematiken kring beställningsförfarandet. Det som varit grundproblemet den senaste tiden är att beställningen från kund inte har gått fram…

 10. Grusgrop Foto av: Jennie Niesel, Länsstyrelsen Västra Götaland

  Insatser för Gråborundan och vårt dricksvatten

  Publiceringsdatum: 2019-11-06 Kommunen ska nu göra nästa insats av arbetet vid grusgropen och Gråborundan. Liksom tidigare handlar det om att skydda vattenskyddsområdet, vattentäkten och vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten till kommunens invånare. Kommande del - inom de närmaste dagarna - består av uppsättning av informationsskyltar och möjliggöra förbipassering…