Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 

Lyssna %>

Stäng Lyssna
 1. unga människor två par går längs väg Foto av: pixabay.com

  Tillsammans gör vi kommunen tryggare

  Publiceringsdatum: 2018-11-16 För att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen har polisen i samarbete med Lerums kommun tagit fram en medborgarenkät som alla invånare ges möjlighet att svara på. Ditt deltagande bidrar till att polisen och kommunen kan anpassa sina insatser så att alla ska känna sig så trygga som möjligt. Enkäten kommer att ligga ute på kommunens hemsida och…

 2. Kulturmiljövärden i Aspenäs

  Publiceringsdatum: 2018-11-15 Undrar du vad det är för unga människor som vandrar omkring, antecknar och fotograferar i Aspenäs i Lerum? Förmodligen ser du några studenter från Bebyggelseantikvariskt program på Göteborgs universitet. De är i Aspenäs för att inventera kulturmiljövärden. Deras fältarbete kommer att pågå under november och december. Resultatet kommer vara en del i kommunens…

 3. skolsituation under Flexutbildning Foto av: Stefan Larsson

  Vård- och omsorgspersonal får betalt för att gå i skolan

  Publiceringsdatum: 2018-11-15 Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har Lerums kommuns äldreomsorg och funktionsstöd, i samarbete med vuxenutbildningen, startat en Flexutbildning. Utbildningen startade hösten 2018 och riktar sig till tillsvidareanställd personal utan formell utbildning. Detta innebär att medarbetarna efter avslutad utbildning kan arbeta inom vård och omsorg som bland…

 4. Föreläsning om brottsförebyggande utemiljöer

  Publiceringsdatum: 2018-11-14 Kommissarie Thomas Pettersson från polisen i Väst föreläser om hur vi kan utforma fysiska miljöer i samhället för att förebygga brott och öka tryggheten. Vill du veta mer? Kom till Dergårdsteatern den 15 November klockan 15. Metoden att utforma miljöer för att öka tryggheten och förebygga brott kallas CPTED (Crime Prevention Through Environmental…

 5. Porträtt på Alexander Abenius, Eva Andersson, Lill Jansson och Christian Eberstein Foto av: Åsa Thulin

  Politiska styret i Lerums kommun

  Publiceringsdatum: 2018-11-13 Idag presenterades det nya politiska styret i Lerums kommun. Det blir Alliansen som leder kommunen den kommande mandatperioden. Efter valet har de fyra allianspartierna tillsammans egen majoritet med 27 av 51 mandat i kommunfullmäktige, och bildar majoritet i nämnder, styrelser, utskott och beredningar. Alliansen består av Moderaterna (M), Centerpartiet (C),…

 6. Equmeniakyrkan håller öppet måndagkväll klockan 18

  Publiceringsdatum: 2018-11-11 Med anledning av bilolyckan igår där en ung person förolyckades och flera skadades håller Equmeniakyrkan i Floda öppet även ikväll, måndag den 12 november från klockan 18, för den som känner behov att prata, mötas eller bara vara tillsammans. Vuxna finns på plats i kyrkan under kvällen. Våra tankar går till familj, närstående och vänner. Adressen till…

 7. elever och politiker Foto av: Stefan Larsson

  Demokrati på schemat

  Publiceringsdatum: 2018-11-09 En dag om året är det politikernas tur att lyssna på eleverna: Demokratitorget på Dergårdsgymnasiet är på riktigt. Demokratitorget innebär att politiker och unga människor träffas och diskuterar aktuella och angelägna frågor. Demokratitorgen bygger på att alla som är med på mötet deltar i diskussionerna och att allas tankar tas tillvara. Under hela…

 8. Årets kulturpristagare utsedda

  Publiceringsdatum: 2018-11-09 Lerums kommun utser varje år en kulturpristagare som erkänsla för insatser för kulturlivet i kommunen. 2018 års kulturpristagare är Föreningen Musik i Lerum samt föreningen Kammarmusik i Lerum och dess ordförande Jan Johansson. Motiveringen lyder: Musik i Lerum och Kammarmusik i Lerum har under lång tid gjort ovärderliga insatser för musiklivet i kommunen. Tack vare…

 9. Nya rondellen ska förbättras

  Publiceringsdatum: 2018-11-07 Angående den nya cirkulationsplatsen vid Gråbovägen/Tollestorpsvägen så pågår arbete fortfarande med vägvisning, linjemarkering och asfaltering. Lerums kommun har uppmärksammat att tydligheten - var du ska åka - inte är optimal på platsen och kommunen arbetar med att finna en godtagbar lösning innan allt arbete är klart.

 10. Ringblomma Foto av: NN

  Café Förgätmigej måndag 12 november

  Publiceringsdatum: 2018-11-07 Café Förgätmigej - ”För dig som är drabbad av en demenssjukdom och dina anhöriga”. Måndagen den 12 november klockan 18-20 erbjuds ”Mat, musik, minnen”. Café Förgätmigej - ”För dig som är drabbad av en demenssjukdom och dina anhöriga”. Måndagen den 12 november klockan 18-20 erbjuds ”Mat, musik, minnen”. Tillsammans med Jonas och Jonas beger vi oss in i minnen och…