Personal med visir på kommunens äldreboende

Publiceringsdatum : 2020-11-27

Vård- och omsorgspersonal på särskilt boende kan inte planera för att hålla tvåmetersavstånd i verksamheterna. Därför har det beslutats om krav på användning av visir under arbetstid utifrån arbetsmiljöansvaret.

Detta beslut fattades, torsdag 26 november, av verksamhetschef för särskilda boendeformer Atosa Jakobsson.  En åtgärd, utifrån de senaste rekommendationerna från myndigheter under pågående samhällsspridning av covid-19, för att öka säkerhet för såväl personal som hyresgäster och korttidsgäster.

Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för exempelvis äldre med stort behov av omsorg. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare.