Välkommen till Café Säveå

Publiceringsdatum : 2021-08-18

Café Säveå är ett café för dig som är anhörig till någon som behöver stöd och omsorg. Kom hit och få en stund för dig själv och träffa andra anhöriga.

 Du kan också komma gemensamt med den du hjälper och stödjer för en trevlig stund tillsammans. Alla är välkomna oavsett ålder. Café Säveå är ett samarrangemang mellan Lerums kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Equmeniakyrkan.

Program:

  • Information från kommunens anhörigstöd
  • Hemtjänstens egen trubadur Niklas Andersson underhåller med visor och allsång

När?

  • Datum: sista måndagen i månaden, med nystart 30 augusti 2021.
  • Tid: 13-15.
  • Plats: Equmeniakyrkan i Floda, Garverivägen 7A