Lerums kommun tar över Floda portar gruppbostad, LSS

Publiceringsdatum : 2021-09-07

Från och med den 1 oktober 2021 tar Lerums kommun över driften av boende med särskild service Floda portar.

Anledning till övergång är att avtalet med Attendo som driftsansvarig har nått sin maximala avtalstid. Kommunstyrelsen har beslutat att verksamheten ska övergå till kommunen då avtalstiden utlöpt.

Process pågår mellan verksamhet Funktionsstöd och Attendo för övergång. Parterna är måna om att både de boende och medarbetare även fortsättningsvis ska kunna tillförsäkras god verksamhet och fortsatt bra kvalitet.

Vid frågor vänd er till verksamhetschef Funktionsstöd, Sektor stöd och omsorg, via kommunens kundcenter KomIn, telefon: 0302-52 10 00 eller kommun@lerum.se.