117 feriejobb i sommar

Publiceringsdatum : 2020-05-28

Dessa nya feriejobb, som tagits fram på kort tid, erbjuds dem som från början fick positivt besked innan alla feriejobb drogs tillbaka. Dessa ungdomar får brev om den nya lottningens resultat i början av nästa vecka.

Varje år erbjuder Lerums kommun tre veckors feriearbete inom kommunen till ungdomar. I år riktar sig verksamheten till ungdomar födda 2003 och gällde från början 140 feriejobb. 

Sedan ströks dessa med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om riskbedömning av arbetsmiljön vid feriearbete under pågående covid-19-pandemi. 

Men allt eftersom pandemin fortsätter att påverka våra liv utan synbart slut, har vi utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer, under kort tid, tagit fram 117 nya feriejobb, inkluderat kulturferiejobben. Dessa feriejobb är inte inom stöd och omsorg. De är heller inte inom Sektor lärandes barngrupper på förskolorna.  

Däremot erbjuds exempelvis platser inom städ, tvätt och underhåll inom förskolan, administrativt stöd inom bemanningsenheten, ekonomienheten och biblioteken samt cykelbaneinventering inom vägenheten. Det erbjuds även feriearbeten inom turistbyråverksamhet och hos delar av föreningslivet. 

De som en gång fått plats – har varit med i denna lottning. 

Alla sökande kommer att få information tillsänt sig i början av nästa vecka. Mer information finner du på lerum.se/sommarjobb2020.