Byte av e-tjänst för byggärenden 1 maj

Publiceringsdatum : 2021-03-11

Bygglovsenheten byter e-tjänstplattform 1 maj 2021. Du som har ett ärende i e-tjänsten Mittbygge ska från maj logga in i e-tjänsten Lerum Minut Bygg.

1 maj byter Lerums kommuns bygglovsenhet leverantör av e-tjänst för byggärenden. E-tjänsten Mittbygge kommer att ersättas av e-tjänsten Lerum Minut Bygg.

Du som har ett pågående ärende i Mittbygge behöver logga in i Minut Bygg i stället för att kunna hantera ditt ärende. Du når Minut Bygg bland kommunens andra e-tjänster. Precis som tidigare loggar du in med ditt bank-ID.

Med Lerum Minut Bygg kommer du bland annat kunna ansöka om bygglov, anmäla eldstad och andra åtgärder, komplettera ditt ärende.

Klicka här för att komma till kommunens e-tjänster.

Information via e-post

Om du har ett pågående ärende i Mittbygge kommer du att få information om förändringen via e-post från kommunens bygglovsenhet.

Varför byter Lerums kommun?

Bygglovsenheten nya e-tjänst Lerum Minut Bygg är mer användarvänlig och hjälper dig som sökande att fylla i uppgifter korrekt och komplett redan från början, vilket gör att handläggningstiderna blir kortare.

- MittBygge har fungerat bra men eftersom vi sedan några år jobbar digitalt så behöver vi mer funktionalitet med fler e-tjänster och även bättre integration med vårt ärendesystem, säger Mia Ekendahl, bygglovskoordinator och projektledare för implementeringen av Lerum Minut Bygg och fortsätter: Vi har under året infört nya rutiner och systemstöd för en effektiv digital ärendehanteringsprocess, till exempel vår digitale medarbetare Atom, en bot, som sköter en del av kommunikationen och som kommer kunna göra så mycket mer när den tjänsten införs.

Del av kommunens digitaliseringsresa

- Den nya e-tjänsten kommer även att underlätta och bidra till framtida utveckling i bland annat bygglovsprocessen. Det här är en del av den digitaliseringsresa, och därmed ökade servicegrad gentemot våra invånare och företagare, som hela kommunen gör. Vår förhoppning är att fler ärenden ska vara kompletta vid ansökningstillfället. Det ska vara lätt att göra rätt, säger bygglovschef Lerny Hermansson.

Från maj hanterar du alla dina ärenden – både pågående och nya – i den nya e-tjänsten. Det kommer även i framtiden vara möjligt att lämna in handlingar till kommunen.

Följ ditt ärende

Din ansökan eller anmälan tas emot av bygglovsenheten och ärendet fördelas till en handläggare. Under tiden bygglovsenheten handlägger ditt ärende kontaktar vi dig via den e-postadress du har angett.

I den nya e-tjänsten kan du som privatperson eller företagare följa ditt ärende. Bland annat kan du komplettera ditt ärende, ta del av synpunkter från kontrollansvarig eller ombud och lämna meddelande till den som handlägger ditt ärende.

Liksom för många andra e-tjänster behöver du bank-ID för att logga in i Lerum Minut Bygg. När som helst under din registrering kan du spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

Det här är exempel på vad som kan ingå i Lerum Minut Bygg

Ansökningar och anmälningar när du vill:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Glasa in en befintlig balkong eller uteplats
 • Sätta upp skyltar
 • Bygga en ny attefallsbyggnad
 • Göra attefallsåtgärder
 • Ändra en befintlig byggnad
 • Installera eldstad
 • Få rivningslov eller marklov
 • Få förhandsbesked
 • Bygga mur eller plank

Ansöka om

 • Slutbesked

Anmäla

 • Kontrollansvarig