200 i fas 1 får sin andra dos denna veckan

Publiceringsdatum : 2021-02-04

Lerums kommun, liksom övriga aktörer som är inblandade i vaccineringen mot covid-19, är rustade och redo. Det som bromsar nu är tillgången på vaccindoser. Men den kommer att öka.

De officiella siffrorna för andelen vaccinerade i Lerums kommun rimmar inte med hur det faktiskt ser ut. Det beror på att Lerums kommun valt att inte prioritera att föra in statistik i det nationella vaccinationsregistret Svevac. Vaccinationsgraden i Lerums kommun ligger i paritet med övriga grannkommuner.

- För att inte belasta våra sjuksköterskor ytterligare har vi beslutat att inte prioritera registrering i Svevac. Det gör att de officiella siffrorna enbart bygger på vårdpersonal, mantalsskrivna i Lerums kommun, som vaccinerats. Vi har i dagsläget 607 personer på särskilda boenden och de i ordinärt boende med hemsjukvård som fått sin första dos. 200 av dessa får sin andra dos innan helgen, förklarar Lotta Jonzén, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i kommunen.
 
Lerum är i nivå med övriga grannkommuner vad gäller personer i fas 1. Enligt Ulrika Husu, verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården i Lerum, har beställning, leverans och dialog vad gäller brukarvaccinerna i fas 1 fungerat väldigt bra. För personalvaccineringen har en del kommuner hunnit längre och andra inte kommit igång ännu.
 
Charlotta Wilhelmsson, vaccinationssamordnare på Västkom, förklarar varför:
- För att inte belasta ordinarie personal ute i verksamheterna så upphandlade regionen sju olika leverantörer för att utföra vaccinering av vårdpersonal. I samband med deras beställningar av vaccindoser ströps plötsligt tillgången till vaccindoser till Sverige. Det gjorde att vissa av dessa sju leverantörer fick beställningar för att utföra vaccineringar, medan andra inte fick det. Det i sin tur drabbade kommunerna i regionen i olika grad. Det är ingen som roffat åt sig vaccin, tvärtom upplever jag det som att alla tar ett stort ansvar och viljan att hjälpas åt är stor. Jag vet att alla står redo och rustade för att vaccinera och utsikterna framöver vad gäller tillgången till vaccindoser ser ljusare ut även om prognoserna ibland ändras flera gånger om dagen vilket gör det svårplanerat.