Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 

 1. tvätta händerna Foto av: pixabay.com

  Glöm inte att tvätta händerna

  Publiceringsdatum: 2018-07-19 Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen människor emellan. Med god hygien när du träffar andra människor eller lagar och förvarar mat minskar du risken att smitta andra eller bli matförgiftad. Det viktigaste är att tvätta händerna ordentligt före all livsmedelshantering. Handdesinfektion och handtvätt utförs för att avlägsna smittämnen och därmed…

 2. motorcrossförare Foto av: pixabay.com

  Skärpt bevakning av Gråbo grustag

  Publiceringsdatum: 2018-07-19 Det har kommit in många anmälningar om olovlig crosskörning i det nedlagda grustaget i Gråbo. Lerums kommun vill därför informera om att det är brottsligt att utan tillstånd köra cross, moped eller annat motorfordon i grustaget och i naturområdet runt omkring. Förutom att störa känsligt djur- och växtliv och riskera spill och föroreningar i vattenskyddsområdet är det…

 3. Kokningsrekommendation

  Publiceringsdatum: 2018-07-19 Torsdagen den 19 juli 2018 kl 11:00 införde Lerums kommun kokningsrekommendationer av allt kommunalt dricksvatten i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Dessa orter får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk. Ni som bor i Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik är kopplade till ett annat vattenverk och behöver inte koka ert dricksvatten. …

 4. barn som tvättar händerna Foto av: pixabay.com

  Vattenverket i full drift

  Publiceringsdatum: 2018-07-18 Efterarbete pågår från förmiddagens problem med utebliven vattenförsörjning i Lerums tätort. Lerums vattenverk är åter i full drift och alla ska nu ha fått tillbaka sitt dricksvatten. Just nu pågår efterarbete då vi spolar ur vattenledningarna genom att öppna brandposter. På så vis får vi bort luft och eventulla missfärgningar av vattnet, som vanligtvis uppstår…

 5. förbud att bevattna Foto av: pixabay.com

  Bevattningsförbudet ger positiv effekt

  Publiceringsdatum: 2018-07-17 Bevattningsförbudet i Lerums kommun som infördes i torsdags har redan givit effekt. Vi har sänkt vår vattenförbrukning med 15 procent. Sedan bevattningsförbudet infördes den 12 juli har vi sänkt vår vattenförbrukning av kommunalt dricksvatten i Lerums kommun med ca 1000 kubikmeter per dygn, vilket motsvarar 15 procent. - Detta är mycket positivt. Stort tack till alla…

 6. bevattning Foto av: pixabay.com

  Inte tillåtet att pumpa upp vatten från våra sjöar och vattendrag

  Publiceringsdatum: 2018-07-13 Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets vattendrag och sjöar på grund av låga vattennivåer. Förbudet att bevattna med kommunalt dricksvatten infördes igår, torsdag 12 juli i hela kommunen. Kommunen avslutar nu, och tills vidare, även sjövattensbevattning av fotbollsgräsplanerna Spinnarvallen, Flodala, Aspevallen, Sjöviks…

 7. Bevattningsförbud införs i Lerums kommun

  Publiceringsdatum: 2018-07-12 Från och med 12 juli råder bevattningsförbud i hela Lerums kommun av allt kommunalt dricksvatten. Detta på grund av att grundvattennivåerna hastigt sjunker på grund av lite nederbörd under lång tid.

 8. torrt gräs Foto av: pixabay.com

  Tänk på hur du använder vattnet

  Publiceringsdatum: 2018-07-10 Bevattningsrestriktionerna för Floda och Tollered gäller fortsatt på grund av ombyggnationen av Floda vattenverk. I övrigt gäller uppmaningen att vi alla är ytterst restriktiva i vårt vattenanvändande. Lerums kommun VA-enhet har inte möjlighet att hjälpa till om din enskilda brunn sinat. Många av länets sjöar och vattendrag har nu mycket låga vattennivåer och…

 9. Kartor på området runt Dergården Foto av: Lerums kommun

  Avstängning - del av Alingsåsvägen och Kring Alles väg

  Publiceringsdatum: 2018-07-04 Vi bygger idrottsanläggning vid Lerums gymnasium. För kommande byggnation behövs en större kran. För att montera den på plats kommer vägar i området att stängas natten mellan den 12-13 augusti cirka klockan 1-5. Kranen är av sådan storlek och längd att vi behöver använda området utanför det aktuella arbetsområdet för att få kranen på plats. För att minska påverkan på…

 10. krossat glas i p-huset Foto av: Lerums kommun

  Kameraövervakning i parkeringshus i Lerum

  Publiceringsdatum: 2018-07-04 I veckan sätter Lerums kommun upp kameraövervakning i parkeringshuset vid Stationsvägen i Lerum. Kommunens syfte med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och för att underlätta utredning och eller lagföring av brott. Den senaste omfattande skadegörelsen på gångbrons fönster innebär en kostnad på cirka 250 000 kronor.