Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

 

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb
 1. Parkeringsskylt på Mjörnbo Allé Foto av: Lerums kommun

  Boendeparkering på Mjörnbo Allé

  Publiceringsdatum: 2020-01-14 Från och med tisdag 14 januari 2020 kommer parkeringar utmed Mjörnbo Allé att skyltas om och bli boendeparkering samt tvåtimmars besöksparkering. Boendeparkeringen, som är på försök under ett år, erbjuds de boende i Tornstadens nybyggda bostäder som blir berättigade att parkera på de parkeringsplatser som skyltas om till ”Boende G1”, begränsat till 14 dygn. Initialt…

 2. skolelev som lär sig räkna. Bilöd på händer. Foto av: pixabay.com

  Val av skola läsåret 2020/2021 – årskurs 6

  Publiceringsdatum: 2020-01-09 Om ert barn ska börja årskurs 6 höstterminen 2020 är det nu dags att lämna önskemål om vilken skola ni önskar för ert barn. Val till årskurs 6 ska göras under perioden 9 januari till och med 12 februari 2020. Du gör ditt skolval på Lerums kommuns hemsida via e-tjänsten. Klicka här för att komma till kommunens e-tjänster (klicka sedan på Utbildning och barnomsorg) Här…

 3. Tryggare samhälle i vardag och kris

  Publiceringsdatum: 2020-01-08 För att ha ett tryggare samhälle ska varje kommun göra en analys av risker och sårbarheter som kan inträffa i kommunen och hur extraordinära händelser och höjd beredskap kan påverka kommunens verksamheter och det geografiska området. (Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) Genom att…

 4. Personer i olika åldrar. Foto av: Lerums kommun

  Samtalsgrupp för dig som ger stöd till din partner

  Publiceringsdatum: 2020-01-08 När ohälsa drabbar den du delar livet med förändras ofta livet. Mycket blir annorlunda även för dig som anhörig och du ställs inför nya utmaningar. Du är välkommen till en samtalsgrupp onsdagarna 5, 12, 19, 26 februari och 11 mars klockan 13.30-15.30. Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 Lerum Fika för 20 kr. Ibland är det positivt att få dela sina…

 5. vattenrörsventil Foto av: pixabay.com

  Unikt pilotprojekt i Lerum

  Publiceringsdatum: 2020-01-07 Digitala vattenavläsare som kan lyssna på vattenflödet i ledningsnätet. Det blir snart en verklighet i Aspenäs och Solås. Ett pilotprojekt med många möjligheter. Med stöd av länsstyrelsen ska Lerums kommun, inom ramen för projektet, installera cirka 500 digitala vattenmätare i villor i västra Lerum. Starten sker i början av 2020. - Digitala vattenmätare är inget…

 6. VA-taxa för 2020 Enligt kommunfullmäktiges beslut höjs taxan för Lerum kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt följande Brukningsavgifter höjs med 1 %. Anläggningsavgifter höjs med 2,3 % Läs om taxan i sin helhet på www.lerum.se/va-taxa Renhållningstaxa för 2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige höjs renhållningsavgiften i Lerum enligt följande Den fasta grundavgiften för sophämtningen samt dragavgift höjs med ca 8 %. Viktsavgiften är oförändrad. Detta innebär en årlig höjning med ca 119 kr för ett hushåll med matavfallsinsamling och normala avfallsmängder. Avgifterna för enskilda avlopp är oförändrade. En ny taxekategori för minireningsverk har dock införts vilket innebär höjningar för dessa anläggningar på ca 300 kr per tömning. Klicka här för att läsa mer om de nya taxorna. Foto av: pixabay.com

  VA-taxa och renhållningstaxa 2020

  Publiceringsdatum: 2020-01-07 Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor för 2020. VA-taxa för 2020 Enligt kommunfullmäktiges beslut höjs taxan för Lerum kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt följande: Brukningsavgifter höjs med 1 %. Anläggningsavgifter höjs med 2,3 % Klicka här för att läsa mer om VA-taxan.  Renhållningstaxa för 2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige höjs…

 7. År 2020 genomförs en totalförsvarsövning

  Publiceringsdatum: 2020-01-02 Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar. Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, där Lerums kommun deltar. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och…

 8. arbetsbåt i Sväeån Foto av: Per-Ola Johannesson, Lerums kommun.

  Utvecklingen av Lerums centrum går vidare

  Publiceringsdatum: 2019-09-30 I våras kartlades Säveåns bottnar noggrant. Detta för att ge oss en bild av vilka risker som kan finnas med ras med mera och hur det hanteras utan att Sävåens värden skadas när Lerums centrum utvecklas. Just nu pågår ett samlat utredningsarbete kring området vid Tingshuset som ska finna lösningarna kopplat till utveckling av centrumbebyggelse både norr och söder om…