Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag−torsdag 8−18.
Fredag 8−16.

Öppet även under lunchen.

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb
 1. Inspireras av vår Växtvalskatalog

  Publiceringsdatum: 2020-06-29 Lerums kommun har tagit fram en Växtvalskatalog som en inspirerande hjälp för den som vill odla på sin tomt eller balkong. I den ges konkreta tips på olika typer av växter beroende på förutsättningarna där man tänker odla. Katalogen ger också en bild av när på säsongen respektive blomma blommar och vilka färger de har.

 2. flicka som ligger trygg och glad på ängen Foto av: Lerums kommun

  För ett tryggare Lerum

  Publiceringsdatum: 2020-06-29 Lerums kommun ska vara en trygg plats att leva i och växa upp på. Trygghetsskapande insatser görs kontinuerligt, med mål som ligger nära i tiden och ett mer strategiskt, uthålligt och långsiktigt arbete. I sommar förväntas många semestra på hemmaplan. Lerums kommun har därför sjösatt flera insatser för att sommaren hemma för ungdomar ska bli så bra som möjligt, trots…

 3. Rapporter om algblomning

  Publiceringsdatum: 2020-06-24 Just nu får miljöenheten in samtal om algblomning i flera sjöar i kommunen, bland annat delar av Aspen och Mjörn. Ingen algblomning har bekräftats vid de kommunala badplatserna. Miljöenheten avråder allmänheten från att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Små barn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten…

 4. fruktkorg Foto av: pixabay.com

  Överraskningar längs nya cykelvägen Kolborydsvägen

  Publiceringsdatum: 2020-06-25 På måndag och tisdag, 29-30 juni, hittar du cykelkorgar med lite överraskningar längs den nyligen färdigställda etappen av gång- och cykelbanan längs med Kolborydsvägen. Varsågod att förse dig med en frukt eller något annat ur korgen. Gång- och cykelbanan längs Kolborydsvägen byggs ut i etapper på grund av att de olika delarna har väldigt olika förutsättningar. Den…

 5. Flamingokvintettens konsert flyttas fram ännu en gång

  Publiceringsdatum: 2020-06-24 Flamingokvintettens konsert flyttas tyvärr fram ytterligare en gång. Det nya konsertdatumet blir söndag den 25 april 2021 kl. 18:00 Flamingokvintetten har valt att flytta hela jubileumsturnén ”The Farewell Tour och 60-årsjubiléet” till våren 2021. Nytt datum för besök på  Dergårsteatern, Lerum blir söndagen 25 april 2021 kl. 18:00 Har du ingen möjlighet att närvara…

 6. Tre vuxna som nattvandrar Foto av: Lerums kommun

  Föreningar fyller gatorna med trygga vuxna

  Publiceringsdatum: 2020-06-24 I sommar förväntas många semestra på hemmaplan. Lerums kommun har därför sjösatt flera insatser för att sommaren hemma för ungdomar ska bli så bra som möjligt, trots att allt inte är som vanligt under pandemin. - Trygga Vuxna är kommunens och föreningslivets gemensamma satsning för att öka vuxennärvaron ute och skapa en trygg och positiv sommar för ungdomar. Det är…

 7. E20 genom Tollered Foto av: Mattias Jansson, Lerums kommun

  Samråd gång- och cykelväg Tollered-Ingared

  Publiceringsdatum: 2020-06-23 Trafikverket planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Tollered och Ingared i Lerum och Alingsås kommuner. På grund av rådande omständighet genomförs samrådet digitalt. Välkommen med dina synpunkter. Samrådstid:  18 juni – 11 augusti. Plats för handlingar:  Samrådshandlingen finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats - klicka här , under tiden 18 juni–11…

 8. Från Lerums kommuns sommarbilaga Foto av: Lerums kommun

  Sommaren runt knuten

  Publiceringsdatum: 2020-06-22 Sommaren runt knuten, din guide till en sommar på hemmaplan. Upptäck ännu mer av Lerums kommun. Ta en titt i bilagan för tips på aktiviteter och upplevelser, du klickar lätt upp artiklarna genom att trycka på dem i vår bläddervänliga bilaga. Läs bilagan här.

 9. Myrornas container på Hultet öppnar igen

  Publiceringsdatum: 2020-06-18 Måndag den 22 juni öppnar Myrorna sin container igen på återvinningscentralen Hultet. Där kan du lämna användbara, inte för stora, saker som du inte längre vill ha. Till skillnad från Hultets container Ge och ta, kan du inte ta med saker ifrån Myrornas container. Myrornas saker går till välgörenhet. 

 10. Trafikverket bygger om Drängsereds plankorsning

  Publiceringsdatum: 2020-07-27 Trafikverket kommer att genomföra arbeten vid järnvägsövergången vid Drängsered med start första veckan i augusti och därefter under tiden 17 augusti-11 september. Plankorsningen Drängsered kommer att byggas om med bomanläggning samt förbättrad belysning för att öka trafiksäkerheten. Information finns att hämta på Trafikverkets hemsida.