Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 1. Projekt Gråbo vattentäkt

  Publiceringsdatum: 2019-02-27 Lerums kommuns vattenförsörjning är idag sårbar - vilket vi fick erfara sommaren 2018 - då det saknas tillräckligt med reservvatten inom kommunen. Oavsett hur kommunen växer eller hur vattenbehovet ser ut framöver, behöver Lerum en reservvattentäkt för att göra systemet mindre sårbart och säkra dricksvattenförsörjningen. Därför: projekt Gråbo vattentäkt.

 2. Alternativ väg förbi den raserade muren vid Jonseredsvägen. Foto av: hitta.se

  Jonseredsvägen avstängd under lång tid

  Publiceringsdatum: 2019-02-27 Jonseredsvägen, vid kommungränsen mellan Partille och Lerum, är avstängd efter att en del av en stenmur intill vägen rasat. Raset beror troligen på erosion bakom muren orsakad av vatten. Vägen är så pass skadad att den inte är farbar i nuläget. All fordonstrafik hänvisas till E20 så länge Jonseredsvägen är avstängd. Skyltar markerar platsen för händelsen.

 3. Vattenkran Foto av: Pixabay.com

  VA-fakturan kommer i början av april

  Publiceringsdatum: 2019-02-26 Lerums kommun vill påminna om att fakturan för vatten och avlopp (VA) kommer i början av april. Den 1 februari 2019 tog Lerums kommun över hantering av abonnemang för vatten och avlopp (VA) från Lerum Energi. En ändring för dig som abonnent är att dina kostnader för VA och avfall faktureras tillsammans. Ytterligare en…

 4. Att se signaler vid depression

  Publiceringsdatum: 2019-02-25 Är du anhörig till någon med långvarig sjukdom, beroende, funktionshinder eller någon som av ålderdom behöver extra stöd så är du välkommen till föreläsningen ”Att se signaler vid depression”. Det är hemsjukvårdsläkare Kjell Emilsson som besöker ”Träffpunkten för anhöriga” och berättar och svara på…

 5. Ras under Jonseredsvägen Foto av: Mattias Jansson

  Ras längs Jonseredsvägen

  Publiceringsdatum: 2019-02-18 Jonseredsvägen, vid kommungränsen mellan Partille och Lerum, har stängts av efter att en bärande mur under vägen mot Säveån har rasat. Vägen är så pass skadad att den inte är farbar i nuläget. Innan trafik kan släppas på igen måste vägen kontrolleras, men gående och cyklister kan ta sig förbi skredet via Jonsereds Fabrikers område. ​ All fordonstrafik hänvisas till…

 6. Regnbågsflagga Foto av: Pixabay.com

  Välkommen till HBTQ-samrådet

  Publiceringsdatum: 2019-02-12 Lerums kommuns HBTQ-samråd arbetar med att utifrån ett normkritiskt perspektiv belysa och utveckla frågor som påverkar livssituationen för HBTQ-personer. Samrådet består av kommuninvånare som identifierar sig som HBTQ-personer eller andra som berörs av HBTQ. Gemensamt för alla är att vilja arbeta med att stärka arbetet för mänskliga rättigheter i kommunen. Två…

 7. Regnbågsflagga Foto av: Pixabay.com

  HBTQ-läger i sommar

  Publiceringsdatum: 2019-02-11 Den 17-19 juni hålls ett helgläger för HBTQ-personer i åldrarna 13-20 år i Västsverige. Läs mer och anmäl ditt intresse på www.kultur.harryda.se senast 8 mars. Lägret hålls i Härryda kommun.

 8. Nu kan du som är född 2002 söka feriejobb i sommar

  Publiceringsdatum: 2019-02-08 Feriearbete 2019 vänder sig till dig som är född år 2002, det vill säga fyller 17 år under året, och är skriven i Lerums kommun. Ansökningstiden startar 6 februari och går ut 24 mars.

 9. Budgeten för 2019 är klar

  Publiceringsdatum: 2019-02-07 Kommunfullmäktige har fastställt kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2019 samt plan för åren 2020 och 2021. Klicka här för att läsa den.

 10. Norsesund utan vatten

  Publiceringsdatum: 2019-02-05 En del boende i Norsesund är utan vatten. Det är de som får sitt vatten från Alingsås kommun som är drabbade. Det är en huvudvattenledning som försörjer delar av Norsesund, Västra Bodarna, Ingared och Hemsjö som gått sönder. Alingsås kommun meddelar att de under dagen försörjt områdena med vatten från reservoaren i Ingared, men nu börjar det vattnet ta slut. Det är…