Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 1. Nya avgifter inom äldreomsorgen

  Publiceringsdatum: 2019-07-17 Lerums kommun ändrar vissa avgifter för insatser inom äldreomsorgen från och med 1 augusti 2019. Ändringarna beslutades kommunfullmäktige 13 juni 2019. Avgifterna som ändras Avgift för trygghetslarm Avgiften höjs från 226 kronor per månad till 299 kronor per månad. Avgiften ligger inom maxtaxan. Avgift för mat på särskilt boende eller korttidsboende På särskilt…

 2. Läns i Säveån Foto av: Kristina Fihlman

  Saneringsarbete i Säveån vid Nyebroparken

  Publiceringsdatum: 2019-07-16 Till följd av ett mindre utsläpp utför en saneringsfirma idag, tisdag 16 juli, ett saneringsarbete i Säveån vid Nyebroparken. Saneringsarbetet innebär bland annat att en läns har lagts ut tvärsöver ån, detta för att samla upp och förhindra att utsläppet sprids vidare ut i Aspen. Saneringsarbetet förväntas pågå till söndag 21 juli. För att underlätta saneringen och…

 3. Illustration över etappindelning Foto av: Lerums kommun

  Ny- och ombyggnad av gata vid Brännåsvägen och Stamsjövägen

  Publiceringsdatum: 2019-07-03 Nu påbörjas ny- och ombyggnationen av en gata vid Brännåsvägen och Stamsjövägen i Lerum. Byggnationen kommer genomföras i två etapper där etapp 1 (rosa område i kartan) avser nybyggnation av en gata och etapp 2 (grönt område i kartan) avser ombyggnation av en del av Brännåsvägen. Arbetet startar under vecka 27 med trädfällning. Entreprenören kommer sedan etablera sig…

 4. Illustration över Lerum resecentrum Foto av: Illustration av SWECO

  Resecentrums byggstart ändras till 2023

  Publiceringsdatum: 2019-07-01 Att öka kapaciteten på järnvägen är ett prioriterat riksintresse. Trafikverket ska bygga ut Lerums station med start augusti 2022. Då planerade Resecentrum inte hinner bli klart innan dess – läggs byggstart efter spårutbyggnaden till oktober 2023 istället för planerade 2019. Trafikverket ska i Lerum bygga ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt…

 5. Var försiktig vid eldning och grillning

  Publiceringsdatum: 2019-06-28 Vi har haft ett härligt sommarväder ett tag och det är mycket torrt i markerna. Värmen ser ut att hålla i sig några dagar och brandrisken är mycket stor. Räddningstjänsten avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark. Om du ändå eldar eller grillar, var mycket försiktig. Räddningstjänsten har dock ännu inte utfärdat eldningsförbud. - Vid grillning i…

 6. SMS-avisering vid störningar

  Publiceringsdatum: 2019-06-27 Du kan få sms-aviseringar vid störningar i kommunens dagliga drift eller vid kritiska avbrott eller händelser. Det kan handla om planerade eller oplanerade störningar som påverkar vardagslivet, som vattenförsörjning, störningar på vägar eller förändrade tömningsdagar för avfall. Men också vid andra allvarligare händelser.

 7. Algblomning i Öxsjön. Foto av: Lerums kommun

  Algblomning i flera sjöar

  Publiceringsdatum: 2019-06-24 Just nu får miljöenheten in samtal om algblomning i flera sjöar i kommunen, bland annat i Aspen vid Goråssidan och vid Lugnet i Öxsjön. Miljöenheten avråder allmänheten från att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Små barn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten där det blommar. Små barn är mer känsliga…

 8. Tyck till om Aspenäs Villastad

  Publiceringsdatum: 2019-06-20 Det pågår ett arbete med att ta fram områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad med omnejd. Nu finns det möjlighet för dig som bor i området att svara på ett antal frågor. Dina svar är av stort värde för oss då vi samlar kunskap inför samrådet.

 9. algblomning i sjö Foto av: Lerums kommun

  Algblomning i Aspen

  Publiceringsdatum: 2019-06-19 Algblomning kan ge utslag och reaktioner på huden och om det är synlig algblomning i  vattnet avråder miljöenheten från att bada. Framförallt småbarn ska undvika att bada och plaska invid strandkanten. Under onsdag den 19 juni har kommunen fått in flera samtal om turkos färg i vattnet i Aspen, nära Gorås. Miljöenheten har varit ute på plats och har konstaterat att…

 10. Nytt medborgarlöfte - öka tryggheten runt Flodas och Lerums stationsområden

  Publiceringsdatum: 2019-06-17 Öka tryggheten runt stationsområdena i Floda och Lerum. Det är fokus för det nya medborgarlöftet, som görs gemensamt mellan polisen och Lerums kommun. 700 medborgare i Lerums kommun svarade på en trygghetsenkät under november/december 2018. Nu har svaren bearbetats och analyserats. Det trygghetsproblem som medborgarna upplever vara som störst, ligger till grund för…