Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Sommaröppettider

Måndag 8-17
Tisdag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Öppet även under lunchen.

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb
 1. Åtta minuters snabbkurs i klimatanpassning

  Publiceringsdatum: 2020-05-11 Här får du veta var och hur man kopplat samman dagvattenhanteringen med effektivare solceller, hur mat och vård hör tätt samman under värmeböljor, hur vi kan äta klimatsmart under den globala uppvärmningen och varför dricksvattnet blir mer sårbart när det är varmare.

 2. Illustration av sopkärl Foto av: pixabay.com

  Rättelse om inloggningssida

  Publiceringsdatum: 2020-05-08 I ett utskick för två veckor sedan meddelades avfallsabonnenter med säsongsabonnemang bland annat en adress till inloggningssidan för abonnenter för avfall, vatten och avlopp. Den adressen stämmer inte. För att logga in på dina sidor använder du adressen https://www.lerum.se/vaavfalltjanst. För att komma till sidan klickar du på länken under Mer information.

 3. Arbete mot invasiva växten parkslide

  Publiceringsdatum: 2020-05-08 Parkslide är en invasiv art. Växten är mycket konkurrenskraftig och spridningsbenägen och breder ut sig på andra växters bekostnad. Det innebär att inhemska arter trängs undan och riskerar att försvinna från platsen. Hittar du nya bestånd av parkslide ska det rapporteras.

 4. solceller på tak Foto av: pixabay.com

  Energirådgivning ger effekt i samhället

  Publiceringsdatum: 2020-05-06 Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna.

 5. Trädgårdsavfall i säckar Foto av: pixabay.com

  Ta hand om ditt trädgårdsavfall

  Publiceringsdatum: 2020-05-06 Miljöenheten får just nu ta emot många klagomål om att trädgårdsavfall slängs i naturen och på annans mark. Att slänga avfall i naturen skadar den naturliga växtligheten. Det kan också innebära att invasiva arter sprids. Att en plats upplevs som ok att slänga på kan även leda till att även annat avfall slängs på platsen.  Men det är enkelt att göra rätt.

 6. Ny utförare av driften på Hedegården

  Publiceringsdatum: 2020-05-05 Företaget Norlandia Care AB har vunnit upphandlingen av drift av Hedegårdens särskilda boende i Stenkullen. Nuvarande utförare vid Hedegården är Humana Omsorg AB. Avtal med dem gäller till och med 14 oktober 2020 och kan inte förlängas ytterligare. Därför behövde en ny upphandling göras. Efter tilldelningsbeslut har anbudsgivarna möjlighet att överpröva…

 7. Foto på de tre ledande politikerna i kommunfullmäktige Foto av: Mattias Jansson, Lerums kommun

  Kommunfullmäktiges möte den 14 maj ställs in

  Publiceringsdatum: 2020-05-04 De få ärenden som är på dagordningen flyttas till nästa möte, den 11 juni. Med anledning av arbetet som följer i spåren av coronavirus/covid-19 råder borgfred mellan kommunfullmäktiges samtliga politiska partier. Därför lyfts inga motioner eller interpellationer på mötet. Juni månads möte, det sista innan sommaren, börjar klockan 18.

 8. e-tjänster åter uppe

  Publiceringsdatum: 2020-05-04 Kommunens e-tjänster inom utbildning och barnomsorg fungerar nu åter. Det var e-tjänsterna för att ansöka om förskola/pedagogiskt omsorg/fritidshem, lämna schema förskola, ändra kontaktuppgifter och inkomstuppgifter som låg nere.

 9. ben på fotbollsspelare Foto av: pixabay.com

  Så stöttar vi föreningslivet under coronakrisen

  Publiceringsdatum: 2020-04-30 Föreningsverksamheten är oerhört betydelsefullt för kulturlivet och barn och ungas välmående över tid. Det är en viktig del av den sociala sammanhållningen i samhället. Spridningen av det nya coronaviruset påverkar föreningslivet i Lerum som måste ställa om verksamheten, anpassa sin eko­nomi och försöka uthärda krisen. Tillsammans kan vi klara det här! Det här gäller…

 10. Introduktionsutbildning i klassrummet Foto av: Lerums kommun

  Kompetensförstärkning under pandemin

  Publiceringsdatum: 2020-04-30 För att säkerställa personalförsörjningen inom hemtjänsten, särskilt boende för äldre och funktionsstöd under covidpandemin rekryterar kommunen på bred front och erbjuder introduktionsutbildningar för nya medarbetare. Under fyra timmar en tisdagseftermiddag i april deltar ett tiotal personer i grundläggande introduktionsutbildning för nyanställda. Efter att de provat…