Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb
 1. vattenrörsventil Foto av: pixabay.com

  Unikt pilotprojekt i Lerum

  Publiceringsdatum: 2020-01-07 Digitala vattenavläsare som kan lyssna på vattenflödet i ledningsnätet. Det blir snart en verklighet i Aspenäs och Solås. Ett pilotprojekt med många möjligheter. Med stöd av länsstyrelsen ska Lerums kommun, inom ramen för projektet, installera cirka 500 digitala vattenmätare i villor i västra Lerum. Starten sker i början av 2020. - Digitala vattenmätare är inget…

 2. VA-taxa för 2020 Enligt kommunfullmäktiges beslut höjs taxan för Lerum kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt följande Brukningsavgifter höjs med 1 %. Anläggningsavgifter höjs med 2,3 % Läs om taxan i sin helhet på www.lerum.se/va-taxa Renhållningstaxa för 2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige höjs renhållningsavgiften i Lerum enligt följande Den fasta grundavgiften för sophämtningen samt dragavgift höjs med ca 8 %. Viktsavgiften är oförändrad. Detta innebär en årlig höjning med ca 119 kr för ett hushåll med matavfallsinsamling och normala avfallsmängder. Avgifterna för enskilda avlopp är oförändrade. En ny taxekategori för minireningsverk har dock införts vilket innebär höjningar för dessa anläggningar på ca 300 kr per tömning. Klicka här för att läsa mer om de nya taxorna. Foto av: pixabay.com

  VA-taxa och renhållningstaxa 2020

  Publiceringsdatum: 2020-01-07 Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor för 2020. VA-taxa för 2020 Enligt kommunfullmäktiges beslut höjs taxan för Lerum kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt följande: Brukningsavgifter höjs med 1 %. Anläggningsavgifter höjs med 2,3 % Klicka här för att läsa mer om VA-taxan.  Renhållningstaxa för 2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige höjs…

 3. År 2020 genomförs en totalförsvarsövning

  Publiceringsdatum: 2020-01-02 Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar. Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, där Lerums kommun deltar. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och…

 4. Delar runt granen på Bagges torg spärras av

  Publiceringsdatum: 2019-12-30 Vid lunch måndagen 30 december spärrar vi av delar runt granen. Det är en försiktighetsåtgärd eftersom det har börjat att blåsa i kombination med att en av de vajrar som håller fast granen har lossnat. Men det är ingen risk att granen ramlar. Det går inte att fästa den vajer som har lossnat. Kommunens jourpersonal håller också kontinuerlig uppsikt över granen…

 5. Porträtt Alexander Abenius och Åsa Qvist Ek Foto av: Lerums kommun

  Företagare - tack för i år

  Publiceringsdatum: 2019-12-30 Vi på Lerums kommun vill tacka för i år – ni är oerhört viktiga för vår kommun och vi vet att ert arbete innebär både arbetstillfällen och bidrar till välfärden så – tack! Vi arbetar intensivt för att bli en riktigt bra kommun att driva företag i och vi tänkte ge en liten återblick av vad vi arbetat med 2019. Företagsklimatet i kommunen är en angelägenhet för hela…

 6. informatör från pensionsmyndigheten Foto av: Pensionsmyndigheten.

  Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Publiceringsdatum: 2019-12-20 Så många som 100 000 pensionärer går miste om detta tillägg, enligt tidigare uppskattningar. Från januari 2020 tillämpas nya regler gällande beräkning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och…

 7. Två personer tittar på en bräda vid byggmarknad Foto av: Lerums kommun

  Ny bygglovstaxa

  Publiceringsdatum: 2019-12-20 Kommunfullmäktige fastställde den 17 december en ny bygglovstaxa. Den nya taxan gäller för ärenden som inkommer från 1 januari 2020. Avgifterna i den nya taxan baseras på förvaltningens kostnader och genomsnittliga arbetstid för varje ärendetyp och är framtagen efter riktlinjer från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare SKL). De nya avgifterna kommer upp här…

 8. Händer följer projicerade lös på bord Foto av: Stefan Larsson, Lerums kommun.

  Magi stimulerar till lekfull aktivitet på demensavdelningen

  Publiceringsdatum: 2019-12-20 Bilderna lyser upp matsalsbordet. De rör sig och pockar på uppmärksamhet. Tovertafel riktar sig i första hand mot personer med demens men alla kan ha glädje av det. De äldre är först lite tveksamma, men sträcker sig sedan för att känna. Därefter kommer leendet. Lerums kommun har med hjälp av stimulansmedel från regeringen, via Socialstyrelsen, investerat i tre…

 9. cyklar Foto av: pixabay.com

  Centralskolans elever hejare på att cykla

  Publiceringsdatum: 2019-12-20 Tävlingen Gå & Cykla arrangeras årligen för att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Det har de gjort bra på Centralskolan i Floda. Av 231 skolor placerade sig skolan på fjärdeplats 2019. För andra året anmälde sig Centralskolan till tävlingen som arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges…

 10. Anhöriga och personal hjälper Anna att bli mer delaktig i sitt eget liv

  Publiceringsdatum: 2019-12-19 Tack vare projektet "Vi är med" kan Anna Wahlström påverka sin vardag allt mer. Personliga assistenter och personal på dagliga verksamheter och gruppbostäder i Lerum arbetar nu tillsammans med anhöriga mot ett gemensamt mål – att göra Anna och andra vuxna med flerfunktionsnedsättning i kommunen mer delaktiga i sitt eget liv. Klicka här för att läsa reportaget på…