Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Sommaröppettider

Måndag 8-17
Tisdag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Öppet även under lunchen.

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb
 1. grafisk illustration cyklande barn och förälder Foto av: Lerums kommun

  Lerum mest populärt för barnfamiljer

  Publiceringsdatum: 2021-08-12 P4 Göteborg rapporterade nyligen att Lerum är den kommun i regionen som har störst andel barn – mer än var femte invånare är mellan 0-14 år. Det visar siffror från SCB. Antalet barn i skolåldern har ökat med mer än 25 procent de senaste tio åren. - Utmaningen är att se till att vi har förskolor och skolor som kan ta emot elever och barn", säger Ann Blom, sektorchef…

 2. Färdtjänst och sjukresor återgår till samordning

  Publiceringsdatum: 2021-08-11 Västtrafik har beslutat att återgå till samordning i baksäte för resenärer som under pandemin varit ensamåkare men i vanliga fall reser tillsammans med andra. Västtrafik har haft och har en kontinuerlig dialog med Smittskydd Västra Götaland och utifrån den bedömer de att de kan ta steget att ta bort allmän ensamåkning för färdtjänst- och sjukresenärer. Västtrafik har…

 3. Skolkort till gymnasieelever kan hämtas

  Publiceringsdatum: 2021-08-10 Kundcenter KomIn har från och med denna veckan börjat dela ut skolkorten för de gymnasieelever som är folkbokförda i Lerums kommun och går/är antagna på gymnasieskolor utanför kommunen. Se bifogat informationsbrev.

 4. Massoptimering överklagar beslut om deponin i Vråssered

  Publiceringsdatum: 2021-08-10 Massoptimering Väst AB har överklagat beslutet den 2 juli av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län (MPD) angående avslag på ansökan om tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheten Vråssered 4:6. Överklagan inkom till länsstyrelsen 6 augusti 2021. Massoptimering Väst AB delar i sin överklagan inte MPDs bedömning att värdet av att…

 5. Vattenavstängning i Tollered torsdag förmiddag

  Publiceringsdatum: 2021-08-05 Vattentillförseln till Tolleredshöjden, Nymossevägen, Brännabbenvägen i Tollered kommer att stängas av tillfälligt på grund av underhållsarbete på VA-ledningsnätet. Avstängning kommer att ske 5 augusti klockan 9-12. Vid frågor kontakta Malin Bugaj på telefon 0302-52 15 61.

 6. Klipp häcken inför skolstarten

  Publiceringsdatum: 2021-08-05 Den 18 augusti börjar skolorna i Lerum. Då kommer många barn att gå och cykla till skolan. Vi vill därför uppmana fastighetsägare att medverka till ökad trafiksäkerhet genom att klippa häck, träd eller annan siktskymmande växtlighet på era tomter. Tvinga inte ut skolbarnen på vägen, små barn syns inte om häcken är för hög.

 7. Samtal kring demens för anhöriga 23 augusti

  Publiceringsdatum: 2021-08-04 När en är anhörig kan det vara ovärderligt att få samtala med andra anhöriga, för utbyte av erfarenheter, tankar och idéer. Nästa tillfälle är måndag 23 augusti klockan 10-11.30. Nu kan du som är anhörig till någon med demens eller minnessvikt, få möjlighet att träffas för samtal och fika i kommunens lokal i Floda. Träffarna är en samverkan mellan anhörigstödet i…

 8. Flygbild Kastenhofmotet Foto av: Lerums kommun

  Hedeforsvägen avstängd 9-20 augusti vid Kastenhofmotet

  Publiceringsdatum: 2021-08-02 Den 9-20 augusti kommer Hedeforsvägen att vara avstängd för genomfart på grund av arbetet med cirkulationsplatsen vid Kastenhofsmotet. Välj alternativ väg. Oskyddade trafikanter kommer förbi. Busstrafik, liksom blåljusfordon, har genomfart på tillfällig väg. Trafikomledning Hedeforsvägen avstängd.

 9. Tolleredsskolan Foto av: Stefan Larsson

  Skolstart 18 augusti 2021

  Publiceringsdatum: 2021-08-02 Onsdag 18 augusti 2021 startar såväl grundskolan som gymnasieskolan i Lerum. Klicka på länken nedan för att se vilka tider som gäller för din skola. Tider för skolstarten höstterminen 2021 i Lerums kommun.

 10. Problem Meröppet

  Publiceringsdatum: 2021-07-29 Tyvärr är Meröppet ur funktion på både Sjöviks och Floda bibliotek. Det är olika typer av fel men båda innebär att det inte går att komma in på biblioteken. Det är felanmält men problemen kommer att finnas kvar över helgen. Det går fortfarande att besöka Gråbo bibliotek med Meröppet, om du har skaffat behörighet dit via ditt bibliotekskort. Om du har några frågor får…