Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 1. Logotyp grannsamverkan Foto av: Grannsamverkan

  Nu är det dags för höstens träff med grannsamverkan

  Publiceringsdatum: 2019-10-10 Torsdagen den 17 oktober är höstens träff med grannsamverkan. Vi ses klockan 18-19.30 i Stenkulans matsal, Stenkullen. På programmet Information från Lerums kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Polisen. Kriminalvårdsinspektör David Sandén berättar om kriminalvården.  Vi bjuder på fika. Anmäl dig senast tisdag den 15 oktober till eva.stromblad@polisen.se.

 2. höstskog Foto av: pixabay.com

  7 november - en kväll för dig som är god man eller förvaltare

  Publiceringsdatum: 2019-10-10 Du som har uppdrag som god man eller förvaltare i Lerums kommun är välkommen till en utbildningskväll. Kvällen inleds med en föreläsning om hur det är att ha en god man ut huvudmannens perspektiv. Sedan erbjuds tre seminarier där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om LSS, löpande redovisning och årsräkning eller att företräda huvudman eller omyndig i…

 3. dator på bord Foto av: pixabay.com

  Bredbandsutbyggnaden i Lerums kommun

  Publiceringsdatum: 2019-10-10 Vi når cirka 92 procents utbyggnad av bredbandsnätet 2019. Riksdagens mål är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband under 2020. Nu stärks arbetet med att nå de sista hushållen. Kommunens samarbetspartner Telia meddela i månadsskiftet att de inte har möjlighet att fullfölja fiberutbyggnaden till 614 hushåll som tidigare visat intresse…

 4. Dags att mäta radon, mätsäsongen har börjat

  Publiceringsdatum: 2019-10-09 Radon är hälsoskadlig gas som ökar risken för lungcancer. Den varken syns, luktar eller märks på något annat sätt. Enda sättet att veta om du har radon i din bostad är att mäta. Du bör mäta radonhalten om du: köper ett hus bygger om eller till ditt hus ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet bygger ett nytt hus om det har gått mer än 10 år sedan den senaste…

 5. Man ligger i soffan med en dator i knät. Foto av: Shutterstock.com

  Förskolans- och skolans e-tjänster åter i funktion

  Publiceringsdatum: 2019-10-09 För att hålla systemen alerta byter vi servrar idag. Det innebar att flera e-tjänster uppdaterades och kunde inte nås under dagen. Välkommen åter efter klockan 16 i eftermiddag. Uppdateringen av de digitala systemen gällde all frånvaroanmälan förskolan (både via sms och e-tjänst) samt e-tjänsterna kontaktuppgifter, inkomstuppgift samt bekräftelse och uppsägning av…

 6. Arkeologiska undersökningar i Hulan

  Publiceringsdatum: 2019-10-08 I samband med Trafikverkets järnvägsplan för ombyggnad av Lerums station kommer en arkeologisk utredning att genomföras på kommunens fastighet intill bensinstationen i Hulanmotet. Grönytan föreslås i järnvägsplanen utgöra omlastningsplats för massor och material under byggtiden 2022-2023 för att sedan återställas. Länsstyrelsen har begärt en arkeologisk utredning för…

 7. Föreläsning om NPF och lågaffektivt bemötande

  Publiceringsdatum: 2019-10-08 Vi påverkas alla av vår omgivning och hur vi bemöter varandra. För personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och för personer nära någon med NPF är det ofta extra påtagligt. Med fokus på ditt eget agerande och genom att använda ett lågaffektivt bemötande kan du påverka och underlätta svåra och utmanande situationer. Med grunden i NPF,…

 8. Turkos bakgrund med texten Arbetsgivarträff - välkommen till en eftermiddag med inspirerande föreläsningar och dialog kring kompetensförsörjning, samverkan och integration Foto av: Lerums kommun

  Hur axlar du morgondagens kompetensförsörjning?

  Publiceringsdatum: 2019-10-07 Hur axlar du morgondagens kompetensförsörjning samtidigt som du blir en attraktiv arbetsgivare? Tillsammans kan vi hjälpas åt att hitta vägar som underlättar för dig som arbetsgivare att anställa någon som står längre ifrån arbetsmarknaden. Välkommen den 21 november till en eftermiddag med inspiration och goda exempel på hur andra arbetsgivare i närområdet har gjort.

 9. Uddaresvägen avstängd

  Publiceringsdatum: 2019-10-07 Uddaredsvägen är avstängd för all trafik mellan Blåklintsvägen - Övre Hästhagsvägen på grund av en vattenläcka. Det finns en alternativ väg att köra istället och det är Hästhagsvägen/ Övre Hästhagsvägen. Denna vägen är smal så bilister uppmanas att välja att köra mot Oryd. Arbetet beräknas vara klart senast klockan 18:00 idag, måndag 7 oktober. Information kommer då…

 10. Elever sitter vid sina bänkar i klassrum. Foto av: Anna Rehnberg

  Niornas meritvärde stiger

  Publiceringsdatum: 2019-10-07 I Lerums kommun stiger för fjärde året i rad, meritvärdet för elever som går ut årskurs nio. - Resultaten ökar kontinuerligt så det klart att jag är jätteglad. Lärare, rektorer och alla medarbetarna på skolorna gör ett fantastiskt arbete och det här är ett resultat av det. Att betygen i nian ökar för fjärde året i rad är ett kvitto på att eleverna lär sig mer och mer…