Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 

 1. Personal kör grävmaskin på Hultet Foto av: Anna Rehnberg

  Nyhet för företagare som ska till Hultet

  Publiceringsdatum: 2017-08-14 Från och med 21 augusti 2017 kan inte Hultets återvinningscentral ta emot lastbilstransporter av trä, tryckimpregnerat trä samt trädgårdsavfall från företagare.  Detta beror på att vi börjar närma oss våra tillståndsgränser för dessa avfallsslag på anläggningen. Mindre mängder (två kubikmeter) går att lämna och sortera på samma sätt som privathushållen gör vid…

 2. Strandvägens refug Foto av: Lerums kommun

  Vad var tanken bakom detta?

  Publiceringsdatum: 2017-08-11 Med anledning av förväntat stort antal besökare till växtrumsplatsen vid Aspen var behovet av en säker övergång för oskyddade trafikanter vid Strandvägen stort och krävde en snabb insats då det var ont om tid före semesterperioden. Förvaltningen gav entreprenör i uppdrag att ordna med en refug och att skapa en öppning i avbärarräcket så att Växtrumsplatsen blev…

 3. Aspen strand i september Foto av: Åsa Thulin

  Nu kollar vi bryggorna i Aspen

  Publiceringsdatum: 2017-08-04 Vid många sjöar och vattendrag i Lerums kommun ligger det idag bryggor och andra anordningar som saknar strandskyddsdispens. Nu börjar vi snart med årets strandskyddstillsyn i Aspen. Miljöenheten får ofta in klagomål på dessa anordningar och frågor om vad som gäller. Vi har därför sedan några år tillbaka besökt olika delar av kommunen för att se till att…

 4. Påsar för kompostavfall Foto av: Emma Söderblom

  Här hämtar du kompostpåsar

  Publiceringsdatum: 2017-08-03 Du kan antingen höra av dig till RenoNorden för att få nya kompostpåsar lämnade hos dig, eller så kan du själv hämta en bunt på olika ställen i kommunen. Du kan också hämta en ny bunt på Lerums Kundcenter KomIn på Bagges Torg, eller på följande ställen runtom i kommunen: Återvinningscentralen Hultet Förbutiken på ICA Servett i Lerum Teknisk service,…

 5. Stängsel runt ekplantering Foto av: Lerums kommun

  Kommunen planterar ekplantor

  Publiceringsdatum: 2017-08-02 Lerums kommun planterar ädellövsträd. Ek och bok ska växa till sig och bli skog för att skapa mer dynamik, biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter i kommunen. De första plantorna av ädellövträden planterades 2014. För att inte vilt, som rådjur och älg, ska äta upp och förstöra hela planteringen är området inhägnat. I sommar kommer stiftelsen Skogssällskapet,…

 6. Anmäl fel genom vår app

  Publiceringsdatum: 2017-07-13 Använd vår app Felanmälan Lerum för att anmäla fel inom de områden som kommunen ansvarar för. I appen kan du enkelt beskriva platsen och vad som behöver åtgärdas. Du kan också välja om du vill ha återkoppling när vi har avslutat ditt ärende. Kommunens handläggare ser över de inkomna anmälningarna varje dag. Appen finns för iphone såväl som för android. Du är…

 7. Tollestorp 6:18 karta Foto av: Lerums kommun

  Nytt logistiklager byggs i norra Stenkullen

  Publiceringsdatum: 2017-07-06 Lerums kundcenter KomIn får en del förfrågningar om vad som byggs i Stenkullens industriområdes norra del. Det är logistikföretaget Frode Laursen som har köpt privat mark och fått bygglov för en industrilokal. Fasadritningar. Den beviljade bygglovsansökan avser nybyggnation av verksamhet omfattande cirka 17 800 kvadratmeter byggnadsarea. Fastigheten är belägen inom…

 8. Bryggan vid Säveåns utlopp Foto av: Stefan Larsson

  Båtplatser i Lerums kommun

  Publiceringsdatum: 2017-07-04 Saknar du båtplats? Du vet väl att vi samlat all information till de brygg-, hamn- och båtföreningar som finns i kommunen på vår webbsida? Flera invånare kontaktar nu kommunen och undrar hur lång tid det tar att få en båtplats. Det är omöjligt att svara på. Trycket ser olika ut för de olika brygg- och hamnföreningarna. Du kan enkelt kontakta dem genom att klicka…

 9. Ny lag om e-cigarett Foto av: Pixabay.com

  E-cigarett

  Publiceringsdatum: 2017-07-03 Den 17 maj i år beslutade riksdagen om en lag som gäller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. E-cigaretter används för konsumtion av nikotinånga. Lagen innehåller en rad bestämmelser för att begränsa de skador som nikotin kan orsaka. Vad som ytterligare är nytt är en åldersgräns på 18 år för köp av e-cigarett.

 10. AVABs första bostäder Foto av: Stefan Larsson

  Nu är det nya bostadsbolagets första hyreshus invigt

  Publiceringsdatum: 2017-06-30 Det heter visserligen Aspenäs Villastad AB (AVAB*), med det är hela kommunens allmännyttiga bostadsbolag och det första uppförda och ägda hyreshuset ligger i Gråbo. Fredag 30 juni invigdes det. Invigningstal av kommunalråd Dennis Jeryd. Foto av: Stefan Larsson Under en enkel invigningscermoni där kommunalråd Dennis Jeryd talade fick inbjudna (kommande hyresgäster,…