Besöksförbud på kommunens äldreboenden från 4 april

Publiceringsdatum : 2020-03-12

Lerums kommun har efter regeringsbeslut beslutat att från och med 4 april införa besöksförbud på kommunens äldreboenden och korttidsplatser för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. Besöksförbudet gäller både inomhus och utomhus.

Kommunen hjälper gärna boende och anhöriga att hålla kontakt med varandra genom exempelvis telefonsamtal eller via Skype eller andra digitala lösningar.

I vissa speciella situationer kan det göras undantag från besöksförbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar det. Exempel på undantag kan vara:

  • Anhöriga som ska sitta vak
  • Besök vid livets slutskede

Besöksförbudet har föregåtts av ett besöksstopp på alla äldreboenden och korttidsboenden. Orsaken till både besöksförbudet och besöksstoppet är att äldre och kroniskt sjuka är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter. 

Kommunen värnar om liv och hälsa och följer de riktlinjer och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, regeringen och andra myndigheter vad gäller coronavirus/covid-19.

Risk för samhällsspridning från och med 10 mars

Tisdagen den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån och bedömer att det finns mycket hög risk för samhällspridning i Sverige av coronaviruset covid-19. Folkhälsomyndigheten gick också ut med nya rekommendationer, som en åtgärd för att förhindra smittspridning. Lerums kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Avråder besök på boende med särskild service LSS

Sektor stöd och omsorg avråder från besök på boende med särskild service LSS om den besökande har symtom på luftvägsinfektion.

Aktiv pågående arbete för att hantera händelseutvecklingen

Lerums kommun följer utvecklingen av covid-19 noga och samarbetar med ansvariga myndigheter. Lerums kommun har ett aktivt pågående arbete för att hantera händelseutvecklingen. Det är viktig att hålla sig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Lerum.se är vår huvudsakliga källa till information för allmänheten. Där samlar vi våra nyheter och länkar till ansvariga myndigheters information på en speciell samlingssida. Har du allmänna frågor om coronaviruset covid -19 är det 113 13 du ringer.