21:a av 290 kommuner på Gröna bilisters ranking

Publiceringsdatum : 2012-06-21

Gröna bilister genomför varje år en ranking där Sveriges kommuner rangordnas baserat på hur skickliga de är att ställa om till klimatsmartare transporter. Det är andra året som enkäten genomförs och Lerum hamnar i år på plats 21 av 290 kommuner.Lerums kommun har flera styrkor relaterade till klimatsmartare transporter. Lerum omnämns på flera ställen som positivt exempel i Gröna bilisters rapport. På följande punkter anser Gröna bilister att Lerum utmärker sig som gott föredöme:

  • Lerum kräver att uppdragstagare/konsulter följer kommunens resepolicy. En policy som styr mot hållbart resande.
  • Lerums kommun låter allmänheten få tillgång till den kommunala bilpoolen.
  • Lerum har installerat realtidsinformation vid pendelparkeringar.

Lerum är fortfarande högt rankat, men tappade sex placeringar från förra året.
- Även om Lerum sjunkit några steg så ligger vi fortfarande mycket bra till med plats 21 av 290 kommuner. Vi arbetar målmedvetet med dessa frågor som ett led i vårt arbete med att bli Sveriges ledande miljökommun, säger kommunalråd Anna-Lena Holberg.

En första analys av siffrorna, visar att det framför allt är inom följande områden som kommunen tappar poäng jämfört med andra kommuner:

  • Lerum har inga krav på att köpa in bilar med förnybara bränslen. Nästan alla nya bilar är miljöbilar.
  • Lerum har inte utbildat någon personal i sparsam körning de senaste två åren.
  • Lerums parkeringspolicy får lågt betyg.

På de här punkterna kan man se att andra kommuner sätter in insatser och därmed går om Lerums kommun i rankingen. Johanna Wahlqvist, miljöcontroller på förvaltningsledningsstaben pekar på ytterligare två möjliga delförklaringar till varför siffrorna försämrats.
- Det finns skillnader i hur statistiken har tagits fram jämfört med förra året. Vårt uppföljnings- och kontrollsystem är inte optimalt för att besvara de här frågorna. Vi måste räkna fram ganska mycket i flera led, vilket gör att det kan skilja från år till år hur man går tillväga som i sin tur påverkar resultatet. Vi har dessutom i år räknat in de kommunala bolagen i statistiken vilket gör att det ser ut som om vi fått fler bilar, förklarar Johanna Wahlqvist.