Får vi låna er kunskap för en kväll?

Publiceringsdatum : 2012-10-29

Många föreningar vittnar om minskande ideellt engagemang. Nu bjuder beredningen för kultur och fritid in företrädare för fritidsföreningar för dialog om hur kommunen tillsammans med föreningslivet skulle kunna stimulera föreningslivets ideella engagemang.

Beredningen för kultur och fritid arbetar på uppdrag från kommunfullmäktige med att belysa och skapa framtidsbilder av hur kommunen kan stimulera en aktiv fritid, där kommunens vision är en viktig del i uppdraget.

Inbjudan till dialogcafé

Just era synpunkter, tankar och idéer är av stor vikt. Många föreningar vittnar om minskande ideellt engagemang, hur kan vi tillsammans lösa det? Ett starkt ideellt engagemang är en förutsättning för ett rikt fritidsutbud för kommunens invånare.

  • Hur ser det ut rörande det ideella engagemanget i er förening?
  • Vilka hot eller möjligheter ser ni gällande det ideella engagemanget, nu och i framtiden?

Jämställdhet är ett viktigt perspektiv i framtida fritidssatsningar. Därför undrar vi:

  • Hur ser fritidsverksamheten ut för pojkar och flickor? Skiljer det sig eller är det lika?
  • Hur skulle kommunen tillsammans med föreningslivet kunna arbeta för mer jämlika fritidssatsningar mellan pojkar och flickor?

Ta med era idéer, tankar och synpunkter över hur ni vill att framtiden ska se ut! Vi bjuder på fika.

När: 29 November, klockan 17 – 20

Var: Torpskolans aula

Anmäl dig senast den måndagen den 12 november till: jorgen.olund@lerum.se eller på telefon 0302-52 15 49.

Varmt välkomna!

Bo Cedergårdh (FP), ordförande
Marita Snällman (M), 1:e vice ordförande
Hasse Lennartsson (S), 2:e vice ordförande

Beredningen för kultur och fritid tar fram mål, strategier och uppföljningar till hur kommunen ska utvecklas när det gäller kultur och fritid. Förslagen ska presenteras och beslutas av kommunfullmäktige.

Klicka här för att läsa inbjudan.