Föreläsning om suicidprevention

Publiceringsdatum : 2012-08-31

Torsdag den 13 september klockan 18.00-20.00 bjuder Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås in till föreläsning och paneldiskussion i samband med suicidpreventiva dagen.

Livsrum pågår i år 6-16 september. Utanför programmet, men som ändå tangerar Livsrums innehåll, erbjuder Södra Älvsbrogs Sjukhus en föreläsning den 13 september om suicidprevention.

Förebygga självmord

Det finns möjlighet att före­bygga självmord genom att uppmärk­samma riskfaktorer och var­ningssignaler. Hjälp och stöd är viktigt när man känner hopplöshet, förtvivlan och kanske tänker på självmord. Därför är familj, vänner samt hälso- och sjukvården viktiga för den som tänker på självmord. Att fråga är ett sätt att ta reda på om någon tänker på självmord.

Fri entré

Föreläsningen, med efterföljande paneldiskussion, hålls i Elin Odencrantssalen, ingång 29, SÄS Borås. Föreläsare är: 

  • Else-Marie Törnberg, ordförande Suicidprevention i Väst
  • Lovisa Bengtsson, kommunikatör

I panelen medverkar sjukhuskyrkan, vuxen-, barn- och ungdomspsykiatrin vid SÄS samt den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen. Fri entré. Ingen anmälan, deltagande i mån av plats.

Livsrum

Livsrum i Lerum är en årlig folkhälsosatsning med över hundra programpunkter som vänder sig till alla kommuninvånare. Livsrums övergripande syfte är att bidra till ett friskare och gladare Lerum samt att tydliggöra det utbud som finns i vårt lokalsamhälle för att underlätta hälsosamma val. Livsrum skapar mötesplatser för medborgare, företagare, kommunen och andra aktörer i Lerum. Livsrum har de senaste åren vuxit ifrån att vara ett mindre folkhälsoprojekt till att blivit kommunens största utåtriktade satsning med ett brett innehåll för alla åldrar.

Livsrum 2012

Ett långt, lyckligt och friskt liv - hur skapas en hälsa på lika villkor? Hur vi mår påverkas av vilka hälsovanor vi har och livsval vi gör. Utbildning, ekonomi och social status spelar in, men också föreställningar om kön, genus och sexualitet.

Temat för Livsrum år 2012 är Jämställdhet. Temat är valt med anledning av att Lerum har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, som ett led i att uppnå kommunens vision om att bli Sveriges ledande miljö kommun.

Klicka här för att läsa årets program