Holmenbacken stängs för genomfart

Publiceringsdatum : 2012-07-02

Den 3-6 juli stängs Holmebacken 31-49 av för genomfartstrafik. Anledningen är arbete med vatten och avloppsledningar i området. Trafik till fastigheterna kommer att ledas om, följ orange hänvisning.

2012-07-02

Holmenbacken stängs av för genomfartstrafik

På grund av arbete med vatten- och avloppsledningar kommer Holmenbacken 31-49 att stängas av för genomfartstrafik under fyra dagar. Trafik till de berörda fastigheterna kommer att ledas om, följ orange vägvisning.

Vägen stängs av tisdagen den 3 juli och öppnas igen senast fredagen den 6 juli.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av anläggningsarbetare Claes Jonsson, Teknisk service, Lerums kommun på telefon 52 24 57 eller enhetschef Tommy Ander på telefon 0302-52 12 03.

Om det uppstår problem efter arbetsdagens slut, kontakta kommunens larmnummer 0302-714 60.

Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service