Hygienvecka med genomslag

Publiceringsdatum : 2012-11-13

Under hygienveckan lyftes frågor om hygien på olika sätt i regionen. I Lerums kommun arbetade miljöenheten tillsammans med hygiensjuksköterskan fram en plansch, som skickades ut till alla förskolor och skolor i kommunen. Här fick barn och vuxna tips hur man håller bacillerna borta för att hålla sig frisk.

Klicka här för att läsa mer om av vad olika kommuner i regionen gjorde för aktiviteter under hygienveckan.