Lerum prisas för ekomat

Publiceringsdatum : 2012-11-30

Lerums kommun var fjärde bästa kommun i landet förra året när det gäller andel ekologisk mat i skola, förskola och äldreomsorg. Andelen var nära 35 procent. Den 21 november mottog Lerum pris för sina insatser.

​Emil Jacobsson, enhetschef måltidsservice, och Cornelia Kalisch, kock på Östad skola, mottog priset som delades ut av LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

- Det var roligt att få uppmärksamhet för det arbete vi har gjort under flera år, säger Cornelia Kalisch. Att arbeta med att öka andelen ekologisk mat är roligt både för att det hjälper till att rädda vårt klimat och för den positiva responsen från våra matgäster och deras föräldrar.

- Arbetet med att öka andelen ekologisk mat har pågått under flera år, säger Alfred Lindmark, servicechef i Lerums kommun. 2010 kom Lerum på plats tjugo i ekomatsligan och det är mycket roligt att vi nu har klättrat till plats nummer fyra. Än roligare är den ökning vi har genomfört på ett år. 2010 låg andelen ekologisk mat på 23 procent.

Den största anledningen till den kraftigt ökade andelen ekomat är, enligt Alfred Lindmark, att kommunfullmäktige avsatte extra resurser under 2011 och att det finns en så tydlig enighet när det gäller klimatarbetet i kommunen.

Om undersökningen

Ekomatcentrum – informationscentrum för ekologiska produkter har samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor 2011.

2006 lade regeringen fast ett nationellt inriktningsmål på 25 procent ekologiska produkter i offentlig sektor.

Undersökningen har två syften: den följer ekomålets effekt i landets kommuner och landsting och genom att frågan uppmärksammas, driver den också utvecklingen mot mer ekologiskt.

Ekomatcentrum har studerat omfattningen av politiska mål och beslut för inköp av ekologiskt, närproducerat och rättvisemärkt. Undersökningen har genomförts flera gånger tidigare: 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010.