Nu är det hygienveckan

Publiceringsdatum : 2012-09-19

Denna vecka är hygienveckan då vi ska tänka extra mycket på hygien. Årets tema är rena händer och rent bord.

Miljöenheten har tillsammans med HYFS, som är hygiensköterska i förskolan, utformat en planschPlansch Smittskydd med tips om vad man ska tänka på för att undvika att bli smittad eller att smitta andra. Planschen sätts upp på förskolor och skolor.

Tvätta händerna ofta!