Samtal om demens

Publiceringsdatum : 2012-08-28

Välkomna till föreläsning och samtal om demens torsdag 30 augusti klockan 13.30-16.00.

Samtalet äger rum på Anhörigcentralen, Riddarstensgårdens rehabiliteringslokaler, Riddarstenshöjden 9 i Lerum.

Om god livskvalitet

Anna Carlström, demenssjuksköterska delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och tankar. Föreläsningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur vi kan skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt när någon drabbats av demenssjukdom, både vad det gäller aktiviteter och bemötande.

Ingen anmälan behövs. 

Undrar du över något? Kontakta:

Birgitta Olofsson, anhörigsamordnare
birgitta.olofsson@lerum.se
Tel. 0302-52 20 88