Stor satsning mot dopning

Publiceringsdatum : 2012-08-27

Den 27 augusti lanseras konceptet 100% ren hårdträning i Lerums kommun. Ett dopningsförebyggande samarbete mellan Lerums kommun, ett antal träningansläggningar och Polisen.

Logotyp 100%Konceptet startades av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och finns sedan tidigare i flera kommuner. I Lerum lägger vi även till en del som möjliggör dopningstester och avstängning från samtliga deltagande gym vid brott mot den gemensamma dopningspolicyn. Samarbetet syftar till att minska användningen och tillgången av dopning på träningsanläggningar, och i samhället i stort.

Följande träningsanläggningar är med i antidopningssamarbetet 100% ren hårdträning:

Actic
Friskis&Svettis Lerum
Lerums Sportcentrum
Life Health and Fitness i Lerum
Portens Gym Floda

Gemensam policy mot dopning

Alla deltagande träningsanläggningar har under vår och sensommar utbildats och är nu diplomerade 100 % ren hårdträningsgym. Anläggningarna har tagit fram och antagit en gemensam policy mot dopning, och en egen handlingsplan.

Under våren har även elevhälsan på 6-9 skolorna och gymnasiet, idrottslärare, fritidsledare, polisen, beroendeenheten, vuxenpsykiatrin, brottsofferjouren och kvinnojouren utbildats kring dopning och hur man kan arbeta med problematiken.

Varje år föreläser Tommy Moberg om dopning för årskurs ett på gymnasiet. I år äger föreläsningen rum den 11 september. Samma kväll, klockan 18, hålls en föreläsningen för allmänheten i Gradängsalen på Dergårdsgymnasiet. Alla intresserade är välkomna.