Kommunfullmäktige sammanträder 2012-08-30

Publiceringsdatum : 2012-08-17

Den 30 augusti sammanträder Lerums kommunfullmäktige.

Höstens första sammanträde hålls den 30 augusti i dergårdsteatern kl 17.00. På dagordningen finns bl. ett exloateringsärende, detaljplan och många motionsbehandlingar.

Mellan kl. 16.30 och 17:00 kan du fika och diskutera med fullmäktiges ledamöter

Klicka här för att läsa handlingarna som samlad PDF-fil.