Arbete i Aspentunneln från den 6 maj

Publiceringsdatum : 2013-04-30

Med start den 6 maj börjar Trafikverket förstärka berget i Aspentunneln. Syftet är att öka säkerheten i tunneln och att göra det lättare att underhålla den i framtiden. Trafikverket kommer från den 6 maj–21 juli att arbeta på ett spår i taget. Under perioden 22 juli–21 augusti arbetar Trafikverket på båda spåren samtidigt. Arbetet pågår nattetid, mellan klockan 22-06.