Begränsad parkering vid Stationsvägen 9-13 december

Publiceringsdatum : 2013-12-03

Pendelparkeringen vid Stationsvägen i Lerum kommer att vara delvis avstängd under perioden 9-13 december då markundersökningar kommer att utföras i området.

Långtidsparkeringen vid Aspens station finns som alternativ under perioden.

Tack för ditt tålamod!
Sektor samhällsbyggnad