Centrala Lerum får bullerskydd med solfångare

Publiceringsdatum : 2013-01-07

I en världsunik och innovativ satsning byggs i Lerums kommun 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi. Platsen för bullerskyddet är nu vald. Det blir i centrala Lerum, mellan viadukten i Aspedalen till Takåsen.

− Vi har undersökt tre möjliga platser i kommunen för anläggningen och det här är den plats som har bäst förutsättningar, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun.

I området bor flest människor av de undersökta platserna, alltså flest som gynnas av minskat buller. Anläggningen kan göras 400 meter på platsen, vilket är längre än på de andra platserna. Det innebär att anläggningen här kan bli större och producera mer energi. Här är också fjärrvärmenätet nära och det finns tillgång till en ackumulatortank i den närliggande fjärrvärmeanläggningen i Aspedalen, för smidig lagring av energi.

I det område som bullerskyddas förväntas antalet fastigheter och människor som har ljudnivåer över riktvärdet 55 dB, minska med 60-90 procent. Nu under vecka 2 kommer geotekniska undersökningar att göras på den utvalda sträckan. Samtidigt pågår en rad andra tekniska undersökningar och undersökningar av system och anläggning.

Det är Lerums kommun tillsammans med Lerum Fjärrvärme AB, Trafikverket och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som genomför projektet. Kostnaden beräknas till cirka 14 miljoner kronor.

Projektet går under namnet Noisun och är en del av EU:s miljöprogram LIFE+. EU-kommissionen bidrar med fem miljoner kronor. Bullerskyddet i Lerum blir en demonstrationsanläggning för hela EU.

Om allt går enligt planerna står bullerskyddet klart för att producera energi i slutet av året.

Läs mer om projektet på  http://www.noisun.se/ eller http://www.noisun.eu/